”Mummolaki” jäi ennalleen

Maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä päätti, ettei muun omaisen oleskelulupaehtojen muutosta tehdä ulkomaalaislakiin. Toteutuessaan muutos olisi tarkoittanut, että oleskelulupa olisi voitu myöntää nykyistä useammin täysi-ikäisen Suomen kansalaisen vanhemmalle.

Vaikka maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors oli muutoksen kannalla, ei hallitukselta löytynyt tukea sille.

– Ehdottamamme muutos olisi lisännyt hakemusten määrää, mutta arviomme mukaan ei kuitenkaan merkittävästi, Thors jatkoi.