100 vuotta institutionaalista välimiesmenettelyä

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nimeämien välimiesoikeuksien ratkomien riitojen arvo on vuosittain kymmeniä miljoonia euroja. Esimerkiksi vuonna 2010 riitojen arvo oli 90 miljoonaa euroa.

– Välimiesmenettelystä on tullut selkeä vientituote, joka perustuu suomalaisille ominaiseen ratkaisukeskeiseen tapaan lähestyä haasteita, Keskuskauppa­kamarin välityslautakunnan pääsihteeri Paula Paloranta toteaa.

Nopeus ja joustavuus valttina

Välimiesmenettely on tuomioistuinmenettelylle vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino yritysten välisissä riidoissa. Sen etuna on usein tuomioistuinmenettelyä nopeammat ratkaisut, koska menettely on joustava eikä tuomioon voi hakea muutosta. Nopeutetussa välimiesmenettelyssä ratkaisu riitaan saadaan kolmessa kuukaudessa. Välimiehet valitaan heidän riita-asiaa koskevan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella. Välimies­oikeuteen kuuluu tavallisimmin yhdestä kolmeen välimiestä, jotka ovat usein kokeneita asianajajia, oikeustieteen professoreita tai tuomioistuintuomareita.

Välimiesmenettelyn käytöstä mahdollisissa riitatapauksissa voidaan sopia kirjallisessa välityssopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Välityslausekkeita käytetään yleisesti esimerkiksi osakas-, franchising-, IT- ja jakelusopimuksissa.

Riitoja syntyy erityisen paljon osakassopimuksista, joiden osuus kaikista riidoista on tänä vuonna 23 prosenttia. Yrityskauppariitojen osuus on tänä vuonna viisi prosenttia.

Viime vuonna välimiesoikeuksia nimettiin 57 välimiesmenettelyyn. Tänä vuonna hakemuksia välimiesmenettelyn aloittamiseksi oli lokakuun alkupuoleen mennessä tullut 56.

Paula Paloranta arvioi, että taloudellisen tilanteen heikentyminen näkyy myös välityslautakunnalle tulleiden hakemusten määrän kasvussa. Tänä vuonna esitettyjen vaatimusten rahallinen arvo on noin 46 miljoonaa euroa. Suurin osa riidoista on suomalaisten yritysten keskinäisiä riitoja, mutta 28 prosentissa riidoista ainakin yksi riidan osapuolista on muualta kuin Suomesta.

– Suomalaisella välimiesmenettelyllä on kaikki edellytykset pärjätä kansainvälisessä vertailussa. Sen tunnettuuden lisäämiseen vain on kiinnitettävä erityistä huomiota. Markkinoinnissa auttaa muun muassa se, että Transparency Internationalin tilastoissa sijoituksemme on aina ollut huippuluokkaa. Lisäksi Suomi on turvallinen maa; kaikki osaavat englantia; maantieteellinen sijaintimme idän ja lännen välissä on mitä mainioin; ja lakimiespalvelut ovat edullisempia Suomessa kuin esimerkiksi Lontoossa, joka on suosittu välimiesmenettelypaikka, Paula Paloranta toteaa.

Lisätietoa www.arbitration.fi

 

Välityslautakunnan suosittelemat mallivälityslausekkeet

• Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

• Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien­ sääntöjen mukaisesti.

• Välityslausekkeet ovat saatavissa lautakunnan verkkosivuilla myös englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja espanjaksi.