700 uutta – yhdenvertaista – lukijaa

Blogit ja kolumnit
19.09.2022 • Janne Laukkanen

Oikeustieteellisissä koulutusyksiköissä on aloittanut syksyn alussa liki 700 uutta opiskelijaa. Tervetuloa myös Lakimiesliiton jäseniksi ja ammattikunnan oman julkaisun pariin. Lakimiesuutiset tipahtaa myös kaikkien uusien jäsentemme postiluukuista.

Ammatillisen yhteisömme tulevaisuus on nuorissa. Lause, joka on yhtä aikaa järjestötoiminnan kulunein, mutta totuudenmukaisin! Mikään yhteisö ei kauan porskuta, ellei se vakuuta nuoria.

Myös lehden on kerrottava asioista, jotka kiinnostavat juristiyhteisömme tuoreimpia jäseniä. Yksi tällainen on yhdenvertaisuus ammattikuntamme sisällä.

Myös lehden on kerrottava asioista, jotka kiinnostavat juristiyhteisömme tuoreimpia jäseniä.

Jäsentutkimustemme mukaan liitolta odotetaan erityistä aktiivisuutta työssä ja opinnoissa jaksamiseen, palkkaukseen ja työmarkkina-asemaan liittyvissä kysymyksissä. Näiden osalta jokainen jäsen odottaa ymmärrettävästi tulosten näkymistä omassa arjessaan. Tuloksia verrataan myös samassa ura- tai elämäntilanteessa oleviin kollegoihin. Meistä jokainen haluaa tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti.

Yksi konkreettinen testi yhdenvertaisuudelle on vuosittain toteutettava Lakimiesliiton palkkatutkimus. Se perustuu kunkin vuoden lokakuun palkkatietoihin, ja tulokset raportoidaan kevättalvella.

Säännöllisin väliajoin tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota myös sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Niin tehtiin myös tänä vuonna, ja tästä voit lukea lisää jutusta Mies- ja naisjuristien palkkaerot pienenvät hitaasti.

Naisjuristin euro on vain 85 senttiä. Ero miehiin on kaventunut kolmessa vuodessa, mutta kehitys on hidasta.

Naisjuristin euro on vain 85 senttiä. Ero miehiin on kaventunut kolmessa vuodessa, mutta kehitys on hidasta. Tutkimuksen mukaan palkkaerosta noin puolet selittyy työtehtäviin ja työntekijöiden henkilökohtaiseen osaamiseen liittyvillä eroilla. Toinen puoli erosta jää selittämättömäksi. Tällöin kyse on sukupuoleen kohdistuvasta palkkasyrjinnästä.

Ilman tutkimustietoa ilmiö jäisi piiloon. Kun pöytään on laittaa lukuja, voidaan käydä myös faktapohjaista keskustelua. Liitossa ollaan vakuuttuneita, että kehitys – hidaskin – on ollut mahdollista systemaattisen tutkimustiedon avulla. Palkkatutkimus on antanut ja antaa työkaluja vaikuttamiseen niin liitolle yhteisönä kuin sen yksittäisille jäsenille.

Kun pöytään on laittaa lukuja, voidaan käydä myös faktapohjaista keskustelua.

Yhteisömme tuoreimmilla jäsenillä on mahdollisuus kohdata työelämä nykyistä yhdenvertaisemmin.

Kirjoittaja on Lakimiesuutisten päätoimittaja, janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi, @LaukkanenJanne