83 projektia jäsenen parhaaksi

Suomen Lakimiesliiton toimintasuunnitelma oli pysynyt muodoltaan samankaltaisena pitkälle yli kymmenen vuotta. Liiton uusi strategia kannusti muuttamaan rakennetta niin, että toimintasuunnitelma voisi tukea saumattomasti strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista ja kärkihankkeiden toteuttamista. Talousarvion rakennetta muutettiin vastaavasti.

Nyt luottamushenkilöiden on entistä helpompi hahmottaa, mitä vuoden aikana on tarkoitus saada aikaan – ja vuoden tultua päätökseen arvioida, miten liitto on hankkeissaan onnistunut.

Toimintasuunnitelma on jaettu neljään osaan: edunvalvonta, jäsenpalvelut, viestintä ja hallinto. Seuraavaksi esitellään jokaisesta osiosta keskeisiä hankkeita ja projekteja.

Vaikuttava edunvalvoja

Työmarkkinaedunvalvonta on Lakimiesliiton toiminnan ytimessä. Sen hyvän työn lisäksi, jota on aiemmin tehty, tullaan vuonna 2013 keskittymään erityisesti julkisen sektorin lakimiesten ja ilman työehtosopimusturvaa olevien jäsenten edunvalvonnan kohentamiseen.

Ne jäsenet, joilla ei ole työehtosopimusta turvanaan, tulevat saamaan kattavan palvelukokonaisuuden. Sen palvelut kattavat työntekijät, esimiehet ja johtajat sekä yrittäjät ja ammatin­harjoittajat. Esimerkiksi yrittäjiä voi hyödyttää ”toimistolle jatkaja” -palvelu, jossa omistaja voi etsiä toimistolleen jatkajaa. Työntekijöille laaditaan suositus työsuhteen vähimmäisehdoista ja johtajille hyvän työnantajan opas, joka on ytimekäs käsikirja hyvistä vinkeistä ja käytännöistä.

Julkisella puolella työskentelevien lakimiesten tilannetta liitto kohentaa laatimalla toimenpide- ja vaikuttamisohjelman julkisen sektorin lakimiesten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Ohjelmaan liittyy esimerkiksi yhteyden­pitoa työnantajien suuntaan, vaikuttamista julkisen sektorin hankkeisiin ja oikeusturvaohjelmaan sekä imagokampanjan järjestämistä. Palkkaus­järjestelmien kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti, koska yksi suurimmista epäkohdista julkisella puolella on palkkauksen jälkeenjääneisyys suhteessa yhtä vaativiin tehtäviin yksityisellä puolella.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on lakimies­nimikkeen suojaaminen monien muiden ammattinimikkeiden tavoin. Tällöin lakimiehen osaamista vaativissa tehtävissä voisi työskennellä vain lakimies, ei esimerkiksi hallintotieteilijä.

Työmarkkinaedunvalvonnan lisäksi liitolla on vahvaa oikeuspoliittista, koulutuspoliittista ja opiskelijaedunvalvontaa. Vuoden aikana tullaa esimerkiksi järjestämään oikeusturvaohjelmaa käsittelevä oikeuspoliittinen seminaari sekä tapaaminen Lakimiesliiton ja oikeus­tieteellisten tiede­kuntien välillä sekä tiedottamaan aktiivisesti opiskelijoiden vähimmäispalkkasuosituksista. Lisäksi liitto järjestää tilaisuuden, joka pureutuu tasa-arvo- ja yhden­vertaisuuskysymyksiin.

Edunvalvontaa kehitetään kokonaisuutena, mikä tehostaa toimintaa. Esimerkiksi oikeuspoliittinen ja työmarkkinaedunvalvonta pureutuvat usein samoihin kysymyksiin hieman eri näkökulmasta.

Jäseniä palveleva järjestö

Lakimiesliitto haluaa olla jäsenten tehokas palvelija kaikissa tilanteissa: opintojen aikana, työuran alussa, työpaikkaa vaihtaessa, tai kun jäsen saa ylennyksen johtajaksi. Palveluja tarjotaan elämäntilanteeseen sopivina kokonaisuuksina ja kehitetään tarpeen mukaan. Liiton lähtökohtana on, että lakimiehet ovat arvostettuja osaajia työelämässä.

Kullekin jäsenelle sopivien palvelujen löytämistä ja käyttämistä helpottaa vuoden 2013 aikana luotava kattobrändi, LakimiesUra. Kaikki työelämään liittyvät palvelut kootaan tämän brändin alle ja niitä kehitetään kokonaisuutena.

Lakimiesliitto tarjoaa myös vuonna 2013 runsaasti laadukkaita tilaisuuksia ympäri maata. Aluetilaisuudet mahdollistavat oman alueen juristien tapaamisen mielenkiintoisten alustusten ja keskustelujen merkeissä. Aluetilaisuudet järjestetään liiton 17 alueasiamiehen avustuksella.

Urakoulutukset ovat loistava paikka kehittyä esimerkiksi paremmaksi esiintyjäksi tai saada uutta tietoa ajankohtaisista lakimiehiä kiinnostavista aiheista. Ne ovat jäsenille maksuttomia ja pureutuvat ei-juridisiin kysymyksiin.

Valmistujaistilaisuuksissa taas kerrotaan valmistuville oikeustieteen maistereille liiton toiminnasta ja palveluista.

Erilaiset teematilaisuudet ovat olleet erittäin suosittuja. Niiden järjestämistä jatketaan vuonna 2013. Myöskään vapaa-ajan tilaisuuksien merkitystä liiton toiminnassa ei saa unohtaa. Pääkaupunkiseudun perinteinen tilaisuus alkukesästä ja Ruisrockin yhteydessä järjestettävä Lakimiesliiton kesätapahtuma ovat kestosuosikkeja. Lakimiehiä yhteen kokoavia urheilutapahtumia järjestetään useampi.

Tapahtumailmoittautumisia tullaan vuoden aikana tehostamaan siirtymällä sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään. Lisätietoa annetaan Lakimies­uutisissa ja verkkosivuilla, kun järjestelmä valmistuu.

Lakimiespäivä järjestetään vuorovuosittain, ja 2013 on taas Lakimiespäivän aika. Lokakuun neljäntenä päivänä Finlandia-taloon kokoontuu yli 1 300 liiton jäsentä. Päivän aikana kuullaan muun muassa vuonna 2011 alkaneen kehitysprojektin onnistumisesta, sillä projekti päättyy Lakimies­päivänä. Siihen asti kehitysprojektia edistetään vahvasti esimerkiksi järjestämällä uudentyyppinen tapahtuma liiton nuorille jäsenille, joilla valmistumisesta on kulunut muutamia vuosia.

Opiskelijatoiminta on keskeinen osa liiton palvelupalettia. Vuonna 2013 järjestetään muun muassa työnhakukursseja, yhteiselintapaaminen ja Liiton arkki. Myös kansainvälisten viikkojen tapahtumiin tullaan osallistumaan esimerkiksi liiton organisoimin excursioin.

Vakuuttava viestijä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja

Vuoden aikana liiton viestintä tullaan organisoimaan keskitetysti. Tavoitteena on parantaa jäsenen mahdollisuutta saada ajantasaista tietoa tarjolla olevista palveluista ja eduista sekä lisätä liiton tunnettuutta ja arvostusta.

Jäsenrekisterin kehittäminen mahdollistaa jatkossa entistä räätälöi­dymmän viestinnän – tarjotaan juuri sitä tietoa, mitä kukin jäsen tarvitsee. Verkkosivuja uudistetaan tavoitteena parempi käytettävyys ja ajantasaisuus. Verkkosivut ovat myös liiton käyntikortti ulkoisten sidosryhmien suuntaan. Viestinnän on vakuutettava niin lehdessä, verkossa kuin sähköisissä uutiskirjeissäkin.

Yhteiskunnallista vaikuttamista tehostetaan laatimalla pitkän tähtäimen lobbaus- ja yhteiskuntavastuusuunnitelma, johon liittyy vuosittain tarkistettavia toimenpiteitä. Sen osana laaditaan myös pitkän tähtäyksen verkostoitumis-, yhteistyö ja liittoutumissuunnitelma. Suhteellisen pienenä liittona Lakimiesliiton on syytä tehdä yhteistyötä aina kun se vain on mahdollista ja järkevää. Tiivis yhteydenpito keskeisiin sidosryhmiin rakentaa edellytyksiä vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Tutkimustoimintaa jämäköitetään tutkimuksen vuosikellolla, jossa on aikataulutettuna esimerkiksi palkkatutkimus ja opiskelijatutkimukset.

Lakimiesuutiset-lehti päivittää ilmettään vuoden aikana. Omasta lehden uutiskirjeestä luovutaan. Siinä julkaistut juttulinkit ja nostot lähetetään jatkossa osana Lakimiesliiton sähköistä uutiskirjettä. Jäsenten kannattaa siis pitää sähköpostiosoite ajantasalla.

Tehokas hallinto tukee toimintaa

Varat toimintaan hankitaan pääasiassa jäsenmaksuja keräämällä. Siksi keskeistä on kasvattaa jäsenmäärää ja pitää nykyiset jäsenet tyytyväisinä. Mitä leveämmät hartiat liitolla on, sitä parempia palveluita ja etuja on mahdollista tarjota.

Vuonna 2013 kehitetään stipendien myöntämiskäytäntöjä palvelun parantamiseksi ja nopeuttamiseksi. Jaettava rahasumma riippuu stipendirahaston tuotoista, kuten aiemminkin.

Tehokas hallinto ja tarkka talouden­pito ovat liiton toiminnan kivijalkoja. Niiden päälle rakentuu kaikki muu myös vuonna 2013.