Aistit auki työssä

Jäätävästä säästä huolimatta tunnelma Helsingin Finlandia-talolla oli helmikuun ensimmäisenä torstaina innostunut ja odottava. Yksipäiväiseen koulutustapahtumaan oli kutsuttu edellä mainittuihin liittoihin kuuluvia, julkisen ja yksityisen sektorin johtajia. Tarjolla oli yhdeksän minikoulutustilaisuutta, joista osallistujat olivat saaneet ennakkoon valita itselleen ja organisaatiolleen kolme sopivinta.

Tilaisuuden järjestäneen koulutus.fi-ryhmän viestintäpäällikkö Eveliina Taipaleen mukaan Leadership-tapahtuman tavoitteena on inspiroida ja kehittää organisaatioiden johtotason osaamista, tarjota virikkeitä ja kehittää suomalaista työelämää. Vuosittainen maksuton tapahtuma on saavuttanut Ruotsissa suurta suosiota ja nyt se järjestettiin ensi kertaa Suomessa.

Luentojen lomaan järjestettiin koulutusta syventäviä ideakahviloita ja luotiin tilaisuuksia osallistujien verkostoitumiseen. Päivän päätti arvontatilaisuus, jossa palkintoina oli kouluttajien kirjoja ja yritys- ja esiintymisvalmennusta.

Viesti tehokkaasti, esiinny eduksesi

Juristia monella tasolla kiinnostava luento esiintymisestä ja onnistuneesta viestinnästä painotti aistien ja itseilmaisun merkitystä keskustelutilanteessa. Algu Oy:n Annukka Turunen ja Nenne Amnell kertoivat, kuinka puhujan ja kuuntelijan erilaiset näkökulmat voivat johtaa joko yhteisymmärrykseen tai siihen, ettei puhuja saa sanomaansa lainkaan perille.

Miten luot itsestäsi vakuuttavan vaikutelman ja miten mukautat viestintääsi tilanteen ja yleisön mukaan? Se vaatii sosiaalista älykkyyttä. Harvoilta vakuuttava esiintyminen onnistuu luonnostaan, sillä se edellyttää harjaantumista paitsi aiheeseen myös itsensä ilmaisemiseen.

Etenkin oikeussalikäyttäytymistä ajatellen oli mielenkiintoista kuulla, kuinka puhujan keskittyessä ensisijaisesti asiaan ja vasta toissijaisesti omaan ääneen tai toimintaan, kuulija kiinnittää aina ensisijaisesti huomionsa puhujan toimintaan, ääneen ja kielenkäyttöön ja vasta viimeiseksi puheen sisältöön.

Kannattaakin siis käräjillä käydessä kiinnittää huomiota piintyneisiin maneereihin, käsien vatkaamiseen tai äänen kireyteen, ettei puheenjohtajalta jää loppulausuman asiasisältö huomaamatta.

Vakuuttava puhuja hurmaa kuulijan läsnäolollaan sekä analysoi itseään ja ylei­söään puhuessaan, eli pitää aistinsa koko ajan avoinna. Mikkihiirikravatti ja lävistyskorut kannattaakin unohtaa kotiin, ettei kuulijoiden huomio kiinnity ylimääräisiin seikkoihin – epäluuloja herättävä ihminen koetaan harvoin vakuuttavana.

Hyvä puhe edellyttää sujuvaa rakennetta

Puhujan vakuuttavuutta on valita oikea menetelmä joka tilanteeseen. Ajatuksella tehty Powerpoint-esitys toimii yleensä, mutta joskus fläppitaulu voi viedä viestin parhaiten perille.

Hyvän puheen kolme tärkeintä ominaisuutta ovat sisältö, esitystapa ja esiinty­minen.

Puheen alku herättää mielenkiinnon, keskikohta koostuu loogisesta etenemisestä aiheeseen ja loppu luo mieleenpainuvan jälkivaikutelman. Loogista rakenneratkaisua ei tule unohtaa, vaan kannattaa edetä yksittäisistä detaljeista yleisiin periaatteisiin tai päinvastoin sekä muistaa kronologinen lähestyminen aiheeseen ja asioiden syy-seuraussuhteet.

Onnistuneen esiintymisen resepti sisältää loogisen rakenteen lisäksi paljon puhujan omaa persoonaa. Tehokeinoja, kuten puheen tauotusta, intensiteetin ja voimakkuuden vaihtelua ja selkeää artikulointia, kannattaa käyttää – ei kuitenkaan liikaa, koska silloin itse asia voi jäädä puhujansa pimentoon.

Korosta puhettasi äänenkäytöllä, mutta älä huuda, koska silloin kuulijat ärsyyntyvät eikä sanomasi saa huomiota. Muista myös, että ensivaikutelma syntyy ensimmäisten minuuttien kuluessa eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa. Maneereitaankin voi hallita, mutta niiden liiallinen välttely ainoastaan vahvistaa ja luo uusia, entistä pahempia maneereita.

Lopputuloksena voidaan todeta, että älä yritä olla muuta kuin todella olet, tule tietoiseksi siitä millainen olet sekä tunnista vahvuutesi ja kehityskohteesi.