Akava tavoittelee turvaa ja tasapainoa työhön

Akava vaatii tuoreessa työelämän tavoitteet -asiakirjassaan työnantajille lisää vastuuta työllistymisestä ja korostaa työnantajien keskeistä roolia työllistymisen tukemisessa. Työnantajan vastuuta työurien jatkuvuudesta on lisättävä muun muassa siten, että korotetaan tuotannollis-taloudellisin perustein tehtyjen irtisanomisten kustannuksia työnantajalle.

Perhevapaalta työelämään palaavan työsuhdeturvaa on parannettava kieltämällä irtisanominen välittömästi työhön paluun jälkeen. Lisäksi työnantajien pyrkimystä käyttää määräaikaisia työsopimuksia työntekijän irtisanomissuojan kiertämiseen on rajoitettava.Yhteistoimintalain mahdollisuuksia työelämän kehittämiseksi tulisi käyttää nykyistä tehokkaammin työpaikoilla.

Turvaa ja tasapainoa työhön verkkojulkaisuna Akavan sivuilla www.akava.fi.