Akava uskoo Ahtelan työryhmän keinoihin

Akavan hallitus hyväksyi Ahtelan työelämätyöryhmän neuvottelutuloksen, johon työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät neuvotteluissaan. Sen mielestä Ahtelan työryhmä löysi riittävät keinot työurien pidentämiseen. Ahtelan työryhmän esitykset, sosiaalitupo ja vuoden 2005 eläkeuudistus tuottavat yhdessä vaaditut kolme lisävuotta työuriin vuoteen 2025 mennessä. Näin ollen eläkejärjestelmään ei ole nyt tarvetta tehdä suuria muutoksia, Akavan hallitus katsoo.

Ahtelan työryhmä itse arvioi, että sen ehdotukset nostaisivat eläkeellesiirtymisikää runsaan vuoden. Lisäksi työurien alkupäätä koskevat toimenpiteet pidentäisivät työuria arviolta 0,8 vuotta.

Ahtelan työelämäryhmän loppuraportti sisältää mittavan määrän toimenpide-ehdotuksia työurien pidentämiseen, niin työurien alkupäähän, työterveyshuollon kehittämiseen kuin työhyvinvoinnin edistämiseen.

Akavan pääneuvottelija, edunvalvontajohtaja Minna Helle on tyytyväinen etenkin Ahtelan työryhmän niihin esityksiin, jotka helpottavat nuorten työllistymistä.

– Paras uutinen korkeasti koulutetuille nuorille on, että vastavalmistuneiden laadullinen työllistyminen tulisi vihdoinkin korkeakoulujen rahoituskriteeriksi. Käytännössä korkeakoulujen rahoitus määräytyisi koulutusmäärien lisäksi myös sen perusteella, miten hyvin vastavalmistuneet pääsevät oman alansa töihin.

Nuorten työllistymistä ja samalla ikääntyvien työssä jaksamista halutaan tukea myös osa-aikalisää kehittämällä. Kun tässä järjestelmässä yli 50-vuotias työntekijä siirtyy osa-aikatyöhön, osa-aikaisuuden sijaistamiseen palkataan työtön vastavalmistunut nuori.

Työelämäryhmän ehdotukset toteutetaan siitä huolimatta, että Rantalan eläkeryhmän työ päättyi tuloksettomana.