Akava Yliopistojen rahoitusmallin valmistelun ulkopuolelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan yliopistojen rahoitusmallin uudistamista.

Akava paheksuu, ettei työmarkkinaosapuolia oteta mukaan. Näkemys työmarkkinoiden, työntekijöiden ja yliopistojen henkilöstön intresseistä jää pois valmistelusta.

Akava on linjannut näkemyksensä korkeakoulujen rahoitusmallien uudistamiseksi: yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tulee kehittää kokonaisuutena nykyistä enemmän. Rahoitusmallien perusperiaatteet tulisi yhdenmukaistaa seuraavien hallituskausien aikana.

Rahoituksen tulee pohjautua selvemmin laatuun ja sen palkitsemiseen. Laatu ja sen jatkuva kehittäminen edellyttävät vakaata perusrahoitusta. Korkeakoulujen rahoitus- ja ohjausjärjestelmiä on kehitettävä niin, että ne kannustavat korkeakouluja huolehtimaan opintojen sujuvuudesta ja opiskelijavalintojen kehittämisestä.