Akavalaisten edunvalvonta onnistunutta

Akava on yhdessä jäsen- ja neuvottelujärjestöjensä kanssa onnistunut edunvalvonnassa viimeisten neljän vuoden aikana huomattavasti aikaisempaa paremmin. Akavan järjestötutkimuksessa 2011 lähes puolet (46 prosenttia) akavalaisten liittojen jäsenistä katsoo, että Akava on onnistunut hyvin tai kiitettävästi edunvalvonnassa. Vuonna 2006 tätä mieltä oli joka viides.

– Etujensa ajamiseen ovat tyytyväisimpiä alle 35-vuotiaat akavalaiset ja yksityisellä sektorilla työskentelevät. Akavalle hyvän tai kiitettävän arvosanan antoivat useammin naiset kuin miehet, Akavan järjestöyksikön johtaja Risto Kauppinen kertoo.

Myönteinen kehitys voi olla tulosta Akavan entistä aktiivisemmasta tavasta ajaa korkeasti koulutettujen asiaa omilla kannanotoilla. Tupo-kauden päättyminen on antanut Akavalle paremman mahdollisuuden viedä eteenpäin korkeasti koulutettujen erityiskysymyksiä, ja Akavan asiantuntemus on päässyt paremmin esille.

Tärkeimpänä Akavan työmarkkinapoliittisena tehtävänä akavalaiset pitävät palkkausjärjestelmien kehittämistä siten, että palkkataso heijastaa paremmin työn vaatimaa osaamista ja vastuuta sekä työn tuloksia. Palkansaajien ostovoiman kasvattaminen on akavalaisten mielestä toinen lähes yhtä keskeinen edunvalvontatehtävä.

Koulutuspolitiikassa Akavan on ennen kaikkea kamppailtava koulutuksen laadun parantamisen puolesta. Akavan talouspoliittiseksi päätavoitteeksi vastaajat nostivat julkisten palvelujen laadun ja tason edellyttämän rahoituksen varmistamisen.

Akavan järjestötutkimuksen 2011
tulokset kokonaisuudessaan:
www.akava.fi/jarjestotutkimus