Akavan kesäduunari-infoa tarvittiin

Akavan, SAK:n ja STTK:n Kesäduunari-info osoittautui tarpeelliseksi tänäkin kesänä. Kesän aikana palveluun tuli yli 500 yhteydenottoa – määrä kasvoi runsaalla sadalla viime vuoteen verrattuna.

Kesäduunarineuvoja Joonas Tutti kertoo kysyjiä askarruttaneen erityisesti palkkaa, palkkasaatavia, työaikajärjestelmiä sekä työsopimuksia koskevat seikat.

Alle parikymppisten kesätyöntekijöiden lisäksi neuvoja ovat kyselleet myös kesätöissä olleet korkeakouluopiskelijat, kesätyöntekijöiden sukulaiset sekä järjestäytymättömät pientyönantajat. Korkeakouluopiskelijoiden määrä yhteydenottajissa kasvoi viime kesään verrattuna.

Tutin mukaan yhteydenottojen perusteella vaikuttaa siltä, että kesäduunarien oikeudet jäävät helposti toteutumatta: palkkaan kuuluvia työehtosopimuksen mukaisia lisiä ei aina makseta tai ylitöitä teetetään jatkuvasti ilman suostumusta ja korvausta.

Kesäduunari-info palaa jälleen palvelemaan kesätyöntekijöitä toukokuussa 2013.