Akavan puheenjohtajalla on merkitystä

Lakimiesliitto on Akavan jäsen, koska keskusjärjestö antaa liitolle kokoaan suuremmat hartiat. Akavaan kuulumalla liitto voi vaikuttaa tehokkaasti sekä työelämän kehittämiseen että työelämää ohjaavaan lainsäädäntöön.

Akavalle valitaan marraskuussa uusi puheenjohtaja Sture Fjäderin jättäessä tehtävän. Käytännössä Akavan jäsenjärjestöt valitsevat puheenjohtajan Akavan liittokokouksessa 14. marraskuuta. Uuden puheenjohtajan toimikausi alkaa liittokokouksen jälkeen ja jatkuu toukokuun 2024 liittokokoukseen asti.

Vaaleihin voi asettautua ehdolle kuka tahansa aina liittokokoukseen saakka, mutta käytännössä syksyn ajan on kampanjoinut kaksi ehdokasta.

Lakimiesliitto on pyytänyt ehdolle Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtajan, OTK Maria Löfgrenin. Hän on kokenut työmarkkina- ja ammattijärjestöosaaja ja neuvottelutoiminnan ammattilainen. Löfgrenin Akavaa koskevat kehittämistavoitteet ovat sopusoinnussa Lakimiesliiton omien arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Löfgrenin vastaehdokas on Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Lakimiesliitto toivoo puheenjohtajalta jäsenliittojen tuntemusta

Akavassa on yli 600 000 jäsentä, jotka ovat ryhmittyneet yhteensä 36 jäsenliittoon. Lakimiesliitto saa äänensä paremmin kuuluville Akavan kautta esimerkiksi työmarkkinakysymyksissä.

Lakimiesliitto on kooltaan keskikokoinen akavalainen liitto. Jotta Lakimiesliiton jäsenten ääni saadaan kuuluviin esimerkiksi työmarkkinaneuvotteluissa, liitto toivoo Akavan puheenjohtajaksi henkilöä, joka tuntee oikeusalaa ja juristien työoloja.

Lakimiesliitolle ja sen jäsenille on tärkeää, että Akavan kaltainen suuri toimija pystyy kuuntelemaan kaikenkokoisia liittoja.

Akava on voinut jäädä viime vuosina Lakimiesliiton jäsenille etäiseksi, vaikka Akavan asiat heijastuvatkin liiton jäsenten arkeen. Lakimiesliitolle ja sen jäsenille on tärkeää, että Akavan kaltainen suuri toimija pystyy kuuntelemaan kaikenkokoisia liittoja.

Liitto pyytää ehdokkaaksi Maria Löfgreniä

Lakimiesliitto on pyytänyt puheenjohtajavaalien ehdokkaaksi JUKOn toiminnanjohtajaa ja Lakimiesliiton jäsentä Maria Löfgreniä. Löfgren olisi paitsi työmarkkinaneuvottelutoiminnan rautainen ammattilainen myös järjestö- ja vaikuttamistoiminnan osaaja. Löfgreniin voi tutustua osoitteessa marialofgren.fi.

Puheenjohtajaehdokkailla takana pitkä kampanja

Puheenjohtajavaalien ehdokkaat on esitelty syksyn aikana Akavan verkkosivuilla. Ehdokkaat ovat lisäksi osallistuneet Akavan järjestämiin paneelikeskusteluihin. Viimeisin paneelikeskustelu järjestettiin marraskuun 2022 alussa. Lisäksi ehdokkaat ovat kampanjoineet omissa kanavissaan, ja Akavan verkkosivuilla on julkaistu ehdokkaiden blogikirjoituksia.

Lakimiesliitto pitää tärkeänä sitä, että ehdokkaat ovat olleet Akavan jäsenliitojen kuultavina ja pitäneet keskustelua yllä.

Akavan jäsenliitot ottaneet kantaa

Akavan jäsenliitot ovat järjestäneet kesän ja syksyn aikana erilaisia tilaisuuksia, jotka koskevat puheenjohtajavaaleja. Lakimiesliitto on kampanjoinut samalla avoimesti Maria Löfgrenin valinnan puolesta. Valittiin tehtävään sitten kumpi vain, Lakimiesliitossa iloitaan siitä keskustelusta, jonka puheenjohtajavaali on kuluvan syksyn aikana herättänyt.

Lakimiesliitossa iloitaan siitä keskustelusta, jonka puheenjohtajavaali on kuluvan syksyn aikana herättänyt.

Uusi puheenjohtaja valitaan

Akavan uusi puheenjohtaja valitaan 14. marraskuuta 2022. Uuden puheenjohtajan toimikausi jatkuu toukokuun 2024 liittokokoukseen asti. Tuoreet tiedot puheenjohtajavaaleista löytyvät osoitteesta akava.fi.