Älä salli oikeuksiesi polkemista vaan taistele

Kanadalainen ihmisoikeusjuristi Robert Amsterdam puolustaa poliitikkojen pelinappuloiksi joutuneita yrityksiä ja yritysjohtajia lain ja politiikan välisellä harmaalla alueella. Rajanveto on häilyvä epädemokraattisissa maissa, joissa laki usein palvelee korruptoituneiden vallanpitäjien intressejä kansalaisten ja yritysten oikeuksien sijaan. Monet tällaiset maat ovat nousevia talousalueita ja yrityksille kiinnostavia kehittyviä markkina-alueita. Amsterdam tapasi suomalaisia politiikan vaikuttajia ja median edustajia kesäkuussa konsulttiyritys Neuvoston järjestämällä vierailulla Helsingissä. Tapaamiset koskivat paitsi ihmisoikeusasioita myös kehittyvillä markkinoilla toimivien suomalaisyritysten suojautumista poliittisilta riskeiltä. Amsterdam puhui myös ”corporate foreign policy” -aiheisessa yritysseminaarissa. Amsterdam tietää, mistä puhuu: Hänellä on kolmenkymmenen vuoden kokemus kehittyvien markkinoiden, kuten Venäjän, Venezuelan, Guatemalan ja Nigerian lainsäädännöstä ja poliittisesta ympäristöstä. Amsterdam on partnerina kansainvälisessä Amsterdam&Peroff -asianajotoimistossa, joka avustaa yrityksiä kehittyviä markkinoita koskevissa laillisissa ja poliittisissa kysymyksissä sekä oikeusjutuissa. Amsterdam toimii neuvonantajana usealle kansainväliselle yritykselle, kuten PricewaterhouseCoopersille ja Four Seasons -hotelliketjulle.

Talouskriisi muuttaa valtasuhteita

Poliittisen riskin tunteminen on talouskriisin myötä tärkeämpää kuin koskaan: Rahoitusjärjestelmän kriisi on horjuttanut vapaan markkinatalouden periaatteita ja siirtänyt valtaa yrityksiltä valtioille. Myös valtioiden protektionismi on lisääntynyt. – Erityisesti kehittyvillä markkinoilla korruptio, yritystoiminnan kriminalisointi ja yrityksen varallisuuden siirtäminen valtiolle ovat kasvavia riskejä. Myös länsimaissa valtiot säätelevät ja puuttuvat yritystoimintaan aikaisempaa enemmän. Valtasuhteiden muuttuminen valtioiden hyväksi muuttaa yritysten toimintaympäristöä radikaalisti, Amsterdam sanoo. Amsterdamin mukaan taloudellinen valta siirtyy talouskriisin myötä yhä voimakkaammin nouseville talousmahdeille, joista esimerkiksi Kiina ja Venäjä soveltavat yritystoiminnan sääntelyyn länsimaista poikkeavia periaatteita. – Länsimaalaiset erehtyvät usein kuvittelemaan, että kehittyvissä talouksissa toimitaan meidän säännöillämme. Emme voisi olla enempää väärässä. Kyse on aivan toisenlaisesta todellisuudesta, jossa länsimaisten yritysten on kyettävä toimimaan. Yrityksen on tunnettava paikallinen poliittinen pelikenttä, ymmärrettävä sen vaikutukset ja valittava oikeat toimintatavat maakohtaisesti, Amsterdam painottaa.

Tunne vallankäyttäjät

Kehittyvillä markkinoilla toimivan yrityksen on tiedostettava, ketkä ovat maan todellisia vallankäyttäjiä ja miten heidän suhteensa on meneteltävä. – Epädemokraattisissa maissa valtaa ei välttämättä käytä se, jolle se näennäisesti kuuluu. Yrityksen on tunnistettava todelliset päättäjät ja ymmärrettävä, mikä vallanpitäjiä kiinnostaa ja miten heihin voi vaikuttaa. Vaikutussuhde estää yritystä joutumasta pelinappulaksi, Amsterdam sanoo. Paikalliset verkostot ja suhteet auttavat ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä ja selvittelyssä. Amsterdam kehottaa myös turvautumaan paikallisten juristien ja asiantuntijoiden apuun. Yritysten ohjenuoraksi Amsterdam on koonnut muistilistan (ks. Arvioi ja hallitse poliittinen riski). Varautuminen poliittisiin riskeihin parantaa yrityksen valmiutta toimia kriisitilanteessa. Kriisin ilmaantuessa on tärkeää olla antamatta periksi: – Tärkeintä on olla sallimatta yrityksen ja yksilöiden oikeuksien polkemista. On paitsi yrityksen oikeus myös vastuu toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. Kun yritys puolustautuu oikeudessa, se antaa näkyvyyttä epäkohdille ja parantaa myös kansalaisjärjestöjen ja yksilöiden mahdollisuuksia ajaa oikeuksiaan.

Hodorkovskin puolustaja

Amsterdamin tunnetuimpia päämiehiä on venäläinen liikemies Mihail Hodorkovski, joka johti maan suurinta öljy-yhtiötä Jukosia. Hodorkovski pidätettiin lokakuussa 2003 syytettynä veronkierrosta, ja hänet tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Hodorkovskia puolustanut Amsterdam karkotettiin Venäjältä vuonna 2005. Hiljattain alkaneessa toisessa oikeudenkäynnissä Hodorkovskia syytetään Jukosin varojen kavaltamisesta. Jos hänet todetaan syylliseksi, voi vankeustuomio pidentyä yli kahdellakymmenellä vuodella. Amsterdam puolustaa päämiestään Lontoosta käsin, sillä paluu Venäjälle johtaisi pidätykseen.

Kohdemaahan liittyvät seikat

• Arvioi, voiko vallanpitäjien toiminta aiheuttaa kestämättömän riskin (esim. Myanmarin sotilasjuntta).

Juridiset seikat

• Tutustu paikallisiin yritystoimintaan liittyviin lakeihin ja kartoita riskit. • Konsultoi paikallista rikosjuristia rikoslakiin liittyen. • Selvitä, miten maassa sovelletaan EU-lakia ja kansainvälistä rikoslakia. • Tutustu kahdenvälisiin kauppasopimuksiin ja selvitä riitatilanteiden ratkaisu. • Luo keskusteluyhteys paikallisiin viranomaisiin ennen ongelmien syntyä.

Operationaaliset seikat

• Kartoita poliittinen kenttä ja osapuolten roolit. • Noudata yrityksen toiminnassa läpinäkyvyyttä. • Verkostoidu paikallisesti ja hyödynnä paikallisten asiantuntijoiden apua. • Älä anna tai ota vastaan lahjuksia. • Pidä paikallinen oman pääoman rahoitus minimissä. • Selvitä yritystoimintaan liittyvät vapaaehtoiset turvallisuus- ja ihmisoikeusperiaatteet.

Maineen hallinta

• Hoida suhteet poliittisiin päättäjiin johdonmukaisesti. • Vaali hyviä mediasuhteita paikalliseen ja kansainväliseen lehdistöön. • Huolehdi, että maasi lähetystö tuntee yrityksesi. • Ole aktiivinen vaikuttaja ja hyvien käytäntöjen edistäjä

Kriisin hallinta

• Tee ennalta kriisinhallintasuunnitelma ja kokoa tiimi. • Jos kriisi puhkeaa, huolehdi henkilöstön turvallisuudesta. • Seuraavaksi selvitä, kuka kriisistä hyötyy ja kuka sen takana on. • Selvitä epäviralliset vaikuttamiskanavat. Kerro yrityksen näkemys ja faktat yleisölle mediassa. • Pyri mahdollisimman aikaisin oikeuteen ja taistele: tärkeintä on tuoda hallituksen toiminnan epäkohdat julki.