Älä syrji työnhaussa!

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tehosti työpaikka­ilmoitteluun liittyvää valvontaansa viime vuonna. Kahden kuukauden tehovalvonnassa peräti 60 ilmoituksen katsottiin olevan syrjiviä. Määrä on suuri, sillä aiemmin tietoon on tullut saman verran syrjintäkriteerit täyttäviä työhakuilmoituksia vuodessa.

− Valvomme koko ajan työnhakuportaaleissa olevia ilmoituksia. Vinkkejä tulee myös valveutuneilta kansalaisilta. Jos ilmoitus sisältää hakuehtoja, jotka saattavat olla syrjiviä, lähetämme työnantajalle selvityspyynnön ja pyydämme perusteluja, kertoo ylitarkastaja Eerik Tarnaala.

Vain presidentin oltava syntyperäinen Suomen kansalainen

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjivän työpaikka­ilmoittelun. Tarnaala korostaa, että työnhaussa valintaperusteiden on oltava työtehtävän hoitamisen kannalta asianmukaisia. Työntekijältä ei voida edellyttää sellaisia ominaisuuksia tai taitoja, jotka eivät liity työhön.

− Syrjivissä ilmoituksissa edellytyksinä voivat olla Suomen kansalaisuus tai syntyperäinen suomalaisuus tai suomi äidinkielenä. Siten suljetaan pois hakijan etninen tausta ja pyritään suosimaan kantasuomalaisia.

Lakimieheltä on vaadittu suomea äidinkielenä, autokuskilta erinomaista suomen taitoa ja siivoojalta Suomen kansalaisuutta. Perustuslain mukaan vain presidentin on oltava syntyperäinen Suomen kansalainen. Maan kansalaisuuttakin edellytetään ainoastaan joissain valtion viroissa.

− Kielitaitoa voidaan edellyttää, jos työn tekemisen tai turvallisuuden takia on osattava suomea. Rakennustyömaalla tai siivousalalla ei kuitenkaan yleensä tarvita erinomaista kielitaitoa eikä suomea äidinkielenä. Ei edes suomen opettajalta voida vaatia, että suomi olisi hänen äidinkielensä – erinomainen taito riittää, toteaa Tarnaala.

Edes suomen opettajalta ei voida vaatia, että suomi olisi hänen äidinkielensä – erinomainen taito riittää.

Ikäsyrjintä kohdistuu usein vanhempiin työnhakijoihin

Kansalaisuus-, kielitaito- ja syntyperävaatimusten lisäksi syrjivissä ilmoituksissa on edellytetty tiettyä ikää ilman, että siihen on hyväksyttävää työstä johtuvaa perustetta. Lakimiehen ei tarvitse olla vastavalmistunut eikä siivoojan 20−35-vuotias.

− Täysi-ikäisyyttä voidaan edellyttää, jos työssä tarvitaan ajokortti tai siihen liittyy anniskelua. Useimmiten ikään liittyvä syrjintä kohdistuu vanhempiin työnhakijoihin: ilmoituksessa haetaan joko kiertoilmauksin tai suoraan nuoria töihin, kertoo Tarnaala.

Uskonto on kielletty syrjintäperuste, mutta kirkon virkoihin edellytyksenä on, että hakija on konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Valtaosaan töistä ei kuitenkaan liity uskonto.

Vaatimus asepalveluksen suorittamisesta ei sinänsä ole kielletty syrjintäperuste. Välillisesti syrjintäkriteeri voi täyttyä, jos armeijaa ei ole käyty vakaumuksen, terveydentilan tai sukupuolen vuoksi. Käytännössä esimerkiksi lakimiehen työtehtävissä asevelvollisuus ei ole välttämätöntä.

Lisäksi työntekijältä on lupa edellyttää vain sellaista työkykyä ja tervey­dentilaa, että hän pystyy hoitamaan työtehtäviään. Erinomaista kuntoa saatetaan vaatia vain raskaissa töissä.

Tietämättömyys ei ole pätevä peruste vetäytyä vastuusta

Vain kaksi selvityspyynnön saaneista 60 työnantajasta pystyi perustelemaan ilmoitustaan. Suurin osa myönsi, ettei haku­kriteerille ollut hyväksyttävää perustetta. Heille annettiin toiminta­ohjeet.

− Työnantajat vetosivat tietämättömyyteen tai siihen, että joku muu oli laatinut työpaikkailmoituksen. Vastuu on kuitenkin aina työnantajalla, Tarnaala korostaa.

Vastuu on aina työnantajalla.

Jatkossa aluehallintovirasto saattaa tehdä ilmoituksen työsuojelu­rikoksesta poliisille. Tehovalvonnassa havaittiin, että osa työnantajista oli täyttänyt syrjintäkriteerit ilmoittelussaan aiemminkin.

Syrjivien ilmoituksien määrä vaihtelee suhdanteiden mukaan. Kun töitä on paljon tarjolla, ilmoituksista löytyy enemmän syrjiviä kriteereitä. Määrä ei kuitenkaan laske suhteessa, vaikka haettavia paikkoja olisi vähemmän.

Aluehallintaviraston työsuojelu­viranomainen jatkaa ilmoitusten tarkkailua. Tehoiskujakin on aika ajoin, joten vain yhden­vertaisuuslain noudattaminen päästää pälkähästä.