Ålands ställning oförändrad vid finländskt Natomedlemskap

Samarbetet mellan Åland och fastlandet har diskuterats aktivt under de senaste åren. Upprepande gånger har kritik från landskapet riktats mot tjänstemännen i Helsingfors gällande kommunikation på finska. Men Ålandsministern och Ålands lantråd förespråkar oberoende ett gott samarbete mellan landskapet och statsrådet.

Lantrådet Veronica Thörnroos (Åländsk Center) anser att relationen mellan landskapet och statsrådet varierar från ett fall till ett annat. Hon säger att sedan Finlands nya grundlag antogs vid millennieskiftet har fler utmaningar i samarbetet uppstått.

– Grundlagen tycks i dag ges företräde framför självstyrelselagen på ett sätt som inte var avsikten när den stiftades.

Dessutom har kunskaperna i svenska försvagats hos många finskspråkiga inom statsförvaltningen.

Kunskaperna i svenska har försvagats hos många finskspråkiga inom statsförvaltningen.

Thörnroos understryker att Åland vill förbättra samarbetet med statsledningen i Helsingfors.

– Vi har förstärkt vår representation i huvudstaden. Men statsförvaltningen behöver också fördjupa sina kunskaper om Åland.

Ålandsministern: landskapets ställning är unik

Thomas Blomqvist (SFP) är Ålandsminister i Helsingfors sedan juli 2022. Han konstaterar att Ålands självstyrelse är en unik internationell lösning.

– Samarbetet mellan fastlandet och Åland är tätt och pågår på flera nivåer.

Blomqvist ville bli Ålandsminister eftersom han har ett stort intresse för landskapet.

– Jag vill hitta lösningar på gemensamma utmaningar för Finland och Åland.

Han tillägger att tjänstemännen på ministerierna är i kontakt med Ålands landskapsregering dagligen. Mycket fungerar bra.

Det finns områden där samarbetet kan förbättras.

– Men det finns också områden där samarbetet kan förbättras. Pandemin orsakade flera utmaningar och fysiska möten blev omöjliga. Nu kan vi besöka varandra igen.

Han anser att det är viktigt att kontakterna mellan fastlandet och landskapet fungerar oberoende av vilka partier som sitter i regeringarna i Helsingfors och på Åland eller vem som är statsrådets Ålandsminister.

– Ett samarbete kräver alltid flera parter. Att förstå den andras utgångspunkter, att lyssna och ge tid är grunden för att skapa förtroende och för ett fungerande samarbete, säger Blomqvist.

Statsrådet hargodkänt den första Ålandsstrategin någonsin.

Statsrådet har dessutom godkänt den första Ålandsstrategin någonsin. Blomqvist konstaterar att samarbetet förbättras genom att aktivt genomföra strategin. Målet är att de ärenden vid statsrådet som berör Åland sköts smidigt och konstruktivt.

– Vi vill utveckla strukturerna för och systematisera arbetet med Ålandsärenden inom statsrådet. Men det finns också andra viktiga frågor i riksdagen och jag förstår att man på Åland upplever att åländska frågor inte alltid får den uppmärksamhet de skulle förtjäna.

Thörnroos anser att samarbetet mellan Ålandsministern och landskapet har varit bra hittills.

– Jag tycker att Thomas Blomqvist har en stor sakkunskap om landskapet, säger hon.

Förändrad status?

Finland går mot ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Förändras Ålands demilitariserade status i och med Finlands inträde i alliansen? Veronica Thörnroos säger att Åland även som en del av Nato fortsättningsvis kommer att vara demilitariserat.

– Enligt självstyrelselagen sköter Finland om utrikes- och säkerhetspolitiken, därför tar Åland inte ställning till ett finländskt Natomedlemskap. Men president Niinistö och utrikesminister Haavisto har garanterat att Åland förblir demilitariserat.

Även Blomqvist påpekar att Ålands ställning inte påverkas av ett finländskt Natomedlemskap.

– Ålands folkrättsliga ställning som demilitariserat och neutraliserat område har inte ifrågasatts och demilitariseringen samt neutraliseringen kommer att kvarstå, säger Thomas Blomqvist.