Alueilla suhisee – Lakimiesliitto toimii koko maassa

Lakimiesliiton aluetoiminnan tavoitteena on ollut lakimiesten ammattikuntaidentiteetin ja -yhteisöllisyyden vahvistaminen. Liiton alueasiamiehet ovat antaneet liitolle kasvot paikallistasolla ja vastanneet alueellisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisestä jäsenistölle.

Pohjanmaa

Pohjanmaan alueasiamiehenä on toiminut jo hyvin pitkään Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos Kari-Matti Kauppila. Alueasiamiehen pestin hän otti hoitaakseen kun neuvoksenvirka oli vielä kaukana tulevaisuudessa.

Vuosien aktiivinen toiminta Lakimiesliitossa, muissa lakimiesjärjestöissä, opiskelijatoiminnassa ja Akavassa on tehnyt Kari-Matin tutuksi paitsi alueen lakimiehille, myös muille akavalaisille.

Pohjanmaan aluetoiminnassa linja on ollut, että alueellinen lakimiesilta järjestetään enintään kerran vuodessa.

– Kaikilla on kiire työssä ja tapahtumiin ei useinkaan ehdi osallistua, vaikka haluaisikin, Kari-Matti painottaa järjestettävien tapahtumien korkeatasoisuuden merkitystä.

Pohjanmaan lakimiesliittolaisten osallistuminen tapahtumiin onkin ollut hyvin korkealla tasolla. Alueen hieman yli 200 lakimiehestä viimeksi järjestettyyn lakimiesiltaan osallistui yli 50 lakimiestä. Mukaan on houkuteltu myös ei-jäseniä periaatteella "ota juristikaverisikin mukaan".

Tänä vuonna Pohjanmaan alueen aluetapahtuma ollaan alustavasti järjestämässä Justuksen päivänä syyskuun alussa. Tialisuudessa tutustutaan Wasa Aktiebankin vanhoihin historiallisesti arvokkaisiin tiloihin, joita parhaillaan kunnostetaan.

Tiloihin tutustuttaessa tutustutaan myös tiloissa toimintansa aloittavaan ravintolaan sekä esitellään niin Lakimiesliiton, JUKOn, Akavan kuin Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen ja vaasalaisen opiskelijatoiminnan ajankohtaisia asioita.

Pitkien alustusten sijaan Vaasan lakimiesilloissa on keskitytty yhteiseen keskusteluun ja sitä virittäviin lyhyisiin esittelypuheenvuoroihin. Keskusteleva ohjelma jatkuukin tilaisuuden jälkeen luontevasti jäsenten vapaamuotoisena seurusteluna ravitsemusliikkeen tiloissa.

Uusimaa

Uudellamaalla Lakimiesliiton aluetoimintaa pyörittää asianajaja Otso Nykänen. Otsolla kokemus alueasiamiehenä toimimisesta ei ole aivan yhtä pitkä kuin Kari-Matilla Pohjanmaalla, mutta kokemusta Lakimiesliiton toiminnasta on jo 1980-luvun lopusta.

Otso on toiminut käytännössä koko työuransa ajan Lakimiesliiton yksityisen sektorin edunvalvonnassa. Liiton yksityissektorin valiokunnan lisäksi Nykänen on toiminut Ylemmät toimihenkilöt YTN:ssä sekä Akava Uudenmaan toiminnassa. Tällä hetkellä Otso on mukana Akavan aluetoiminnassa puheenjohtajan ominaisuudessa.

Uudellamaallakin alueasiamiehen keskeisenä roolina nähdään toimiminen tulee paitsi liiton edustajana alueella myös yhdyssiteenä liiton ja jäsenkentän välillä. Alueasiamies järjestää yhteenkuuluvuutta lisääviä tilaisuuksia, tiedottaa ajankohtaisista asioista ja rekrytoida liittoon uusia jäseniä.

Toisin kuin muilla alueilla, Uudenmaan alueella sijaitsee Lakimiesliiton toimisto, ja valtaosa liiton sekä liiton jäsenyhdistysten toiminnasta järjestetään vakiintuneesti pääkaupunkiseudulla. Muutoinkin pääkaupunkiseudulla on erilaisia tapahtumia yllin kyllin, jolloin liiton aluetoiminta joutuu kilpailemaan muun muassa eri lakimiesyhdistysten ja muiden tahojen järjestämien tilaisuuksien kanssa.

– Tässä mielessä alueasiamies on asetettu varsin haasteellisen tehtävän eteen, Otso toteaa lakonisesti.

Tilannetta tasapainottaa, että myös valtaosa liiton jäsenkunnasta asuu Uudenmaan alueella.

– Yhteistilaisuuden järjestäminen kaikille alueella toimiville lakimiehille on teknisesti vähintäänkin haasteellista, Otso kiteyttää.

Käytännössä aluetoimintaa pyritäänkin kehittämään yhteistyössä liiton jäsenyhdistysten kanssa. Jäsenyhdistysyhteistyöllä voidaan helposti kerätä yhteen eri jäsenryhmien erilaiset tarpeet.

Kuluvan kevään aikana on pidetty aluetoiminnan kehittämisilta, johon on kutsuttu edustajia mahdollisimman laajasti eri jäsenjärjestöistä. Tilaisuudessa käytiin läpi erilaisia yhteistyömuotoja, jotka mahdollistaisivat myös jäsenjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet aluetilaisuuksien sisältöön. Tällöin liiton aluetoiminta ei kilpailisi jäsenjärjestöjen kanssa samoista jäsenistä ja samankaltaisita tilaisuuksista, vaan pyrittäisiin yhteistyössä kokoamaan voimavaramme yhteen.

Yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet mahdollistavat sen, että liiton jäsenjärjestöillä on mahdollisuus esittäytyä oman jäsenkuntansa ulkopuolella. Tämän laaja-alaisemman toimintamallin avulla voisi olla mahdollisuus myös saada rekrytoiduksi uusia jäseniä liittoon sekä myös jäsenjärjestöihin.

Eri jäsenjärjestöjen edustajien aloitteesta on käynnistetty valmistelutoimet yhteisen tilaisuuden järjestämiseksi ajankohtaiseksi koetusta aiheesta. Näillä näkymin tilaisuus toteutettaisiin syys-lokakuun 2010 aikana.

– Tältä osin kehotan seuraamaan tiiviisti Lakimiesliiton ilmoittelua, Nykänen päättää.

 

Aluetapahtumat syksyllä 2010

• Vaasa vko 34–36
• Kuopio vko 37–38
• Tampere vko 42–43
• Oulu vko 44–45
• Kouvola vko 45–46
• Jyväskylä lokakuu
• Turku, 5.11.
• Bryssel, 18.11.
• Seinäjoki marras–joulukuu
• Mikkeli, marras–joulukuu

 

Pohjanmaan aluetapahtuma

torstai 2.9.2010, n.18.30-20.30
Wasa Aktiebankin vanhat tilat,
Hovioikeudenpuistikon ja Raastuvankadun kulmaus
• Tilojen esittely
• pankinjohtaja Lars Lönnblad, Ålandsbankenin Vaasan konttori
• Ajankohtaista Lakimiesliitosta
• Kari-Matti Kauppila, alueasiamies, Lakimiesliitto
• AKAVA ja JUKO Vaasassa ja valtakunnassa Jouko Nurmi,
keskuslakkotoimi-kunnan puheenjohtaja, Lakimiesliitto
• Vaasalainen opiskelijatoiminta
• Cea Röntynen, Justus ry.

Ohjelma on alustava.