Alueilla tapahtuu – Lakimiesliitto toimii koko maassa

Lakimiesliiton aluetoiminnan tavoitteena on lakimiesten ammattikuntaidentiteetin ja -yhteisöllisyyden vahvistaminen. Liiton alueasiamiehet antavat liitolle kasvot paikallistasolla ja vastaavat alueellisten tapahtumien järjestämisestä jäsenistölle.

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen alueasiamiehenä toimii Turusta käsin Turun hovioikeuden viskaali Minnimari Saari.

Ennen tuomioistuinuraansa Minnimari on nähnyt laajasti oikeuslaitoksen toimintaa eri näkökulmista. Aloitettuaan uransa asianajomaailmassa 2000-luvun alussa hän on ehtinyt työskennellä syyttäjälaitoksessa ennen hovioikeuteen siirtymistä sekä käydä katsomassa maailmaa TE-keskuksen näkökulmasta. Varatuomarina myös käräjäoikeuspuoli ehti tulla tutuksi jo uran alussa.

Vapaa-aikansa Minnimari jakaa lakimiespuolisonsa ja kahden lapsensa kanssa purjehtimisen, lenkkeilyn ja lukemisen kesken. Ammattikunnan oma järjestötoiminta on ollut sydäntä lähellä jo opiskeluajoista, jolloin hän toimi aktiivisesti ainejärjestössään Lexissä.

Alueasiamehen roolin Minnimari näkee alueella sijaitsevien lakimiesten ja lakimiestoiminnan yhteen saattamisena.

– Liiton alueellinen toiminta ollaan nyt saamassa aiempaa säännöllisemmäksi ja monipuolisemmaksi. Toukokuussa Turussa järjestettiin liiton Urakoulutus uranavigoinnista, marraskuussa edessä on aluetapahtuma ja joulukuussa tarjolla on taas Urakoulutusta, Minnimari hahmottelee.

Hän korostaa jäsenten yhteistyön merkitystä.

– Olennainen osa Varsinais-Suomen toiminnan aktivoimista on yhteistyön lisääminen paikallisten lakimiesyhdistysten kanssa. Yhdessä tapahtumia voidaan järjestää aiempaa enemmän ja monipuolisemmin ja siten saattaa yhteen eri elämänalueilla toimivia lakimiehiä.

Kouvolan alue

Kouvolan alueen toimintaa on vuoden alusta pyörittänyt Kouvolan kaupunginsihteeri Heikki Spoof. Kouvolan alueella 1980-luvun alkupuolelta työskennellyt Heikki on toiminut monipuolisesti julkisen sektorin eri lakimiestehtävissä, niin tuomioistuimissa, verovirastossa kuin Kouvolan kaupungin palveluksessa.

Kaupunginsihteerinä vuodesta 2009 toiminut Heikki on työuran ohessa ehtinyt monenlaiseen harrastustoimintaan muun muassa Suomalaisessa Lakimiesyhdistyksessä ja Suomen kaupunginsihteerien yhdistyksessä.

Vapaa-ajallaan Heikki viettää aikaansa paitsi perheensä myös pesäpallon, kuvataiteiden ja ympärivuotisen mökkeilyn parissa.

Omana roolinaan liiton alueasiamiehenä Heikki näkee alueellisen toiminnan aktivoimisen.

– Tänä keväänä Kouvolassa järjestettiin liiton Urakoulutus haasteellisen asiakkaan kohtaamisesta ja kohta on edessä aluetilaisuus. Nyt haasteena on tehdä aluetoiminnasta niin houkuttelevaa ja säännöllistä, että koko alueen lakimieskunta tuntee sen omakseen, Heikki painottaa.

Turun aluetapahtuma
perjantai 5.11.2010, 18–21
Turun hovioikeus, Akatemiatalo

Illan aikana tutustutaan hovioikeuden tiloihin ja kuullaan ajankohtaisia kuulumisia Lakimiesliitosta ja työmarkkinakentältä.

Lyhyiden alustusten jälkeen tilaisuus jatkuu vapaamuotoisella keskustelulla virvoittavan iltapalan merkeissä.

 

Kouvolan aluetapahtuma
torstai 11.11.2010, 18–21
Kouvolan kaupungintalo, valtuustosali

Tilaisuudessa on Lakimiesliiton ja Lakimiesyhdistyksen puheenvuorot sekä tulevaa hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistusta koskeva paneeli-keskustelu, johon osallistuvat Kouvolan hovioikeuden presidentti Pertti Nieminen, Kouvolan hallinto-oikeuden ylituomari Tuomas Lehtonen, Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, oikeusministeriön hallitusneuvos Heikki Liljeroos ja Asianajajaliiton varapuheenjohtaja Risto Sipilä. Tulevan rakenneuudistuksen vaikutukset koskevat merkittävästi Kymenlaakson alueen juristeja.

Tilaisuuden lopuksi buffet-illallinen.

 

Aluetapahtumat syksyllä 2010

28.10. Tampere
5.11. Turku
8.11. Lappeenranta
11.11. Kouvola
18.11. Rovaniemi
24.11. Oulu
9.12. Seinäjoki