Aluekierros päättyi Brysseliin

Aluekierros saatiin päätökseen tämän vuoden maaliskuussa, kun liiton hallituksen jäsenet Seppo Villa ja Pekka Jäntti sekä liiton toimistosta Jorma Tilander ja Mikko Salo matkustivat Brysseliin tapaamaan suomalaisia EU-lakimiehiä ja kertomaan kotimaan ajankohtaisista asioista niin Lakimiesliiton toiminnassa kuin oikeuselämässä yleensä.

Suomalaiset EU-juristit toimivat aktiivisesti

Juristit ovat yhtenäistä väkeä ja suomalaiset EU-lakimiehet eivät tee poikkeusta. Heidän SEULA-yhteenliittymänsä järjestää kuukausittain tilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki EU:n organisaatiossa työskentelevät suomalaisjuristit.

– SEULA järjestää monipuolisia tapahtumia ja noin kerran vuodessa olemme pyrkineet saamaan aikaan yhteistilaisuuden Lakimiesliiton kanssa, kertoo Lakimiesliiton Brysselin alueasiamies, Euroopan komissiossa työskentelevä Ilkka Koskinen.

Lakimiesliitossa vilkas kevät

Tapaamisen aihevalikoima oli monipuolinen. Toiminnanjohtaja Jorma Tilander ja oikeuspoliittinen asiamies Mikko Salo alustivat Lakimiesliiton ajankohtaisista kuulumisista. Kuulijoita kiinnostivat muun muassa Lakimiesliiton Oikeusturvaohjelma ja liiton siinä tekemät esitykset oikeudenkäyntien viivästymisen ehkäisemiseksi.

Keskustelua käytiin myös tulevasta hallitusohjelmasta ja siihen liittyvästä Lakimiesliiton vaikuttamisesta. Kiireisen työmarkkinakevään tapahtumat olivat luonnollisesti myös päällimmäisenä ajankohtaisten aiheiden listalla.

– Työmarkkinarintamalla on ollut vilkasta ja hallitusohjelmavaikuttaminen on täydessä käynnissä. Myöhemmin keväällä käydään vielä Akavassa puheenjohtajavaali, joten vuoden alkupuoli on positiivisella tavalla työntäyteinen, kertoi Jorma Tilander.

Yhtiö- ja verolainsäädännön valmisteluyhteistyössä kehitystä

Korkealaatuisen tieteellisen annin toi tilaisuuteen Lakimiesliiton hallituksen jäsen, Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori Seppo Villa, joka esitelmöi osakeyhtiö- ja verolainsäädännön yhteensovittamisen haasteista.

– Ongelmia on ollut, mutta edistystä lainvalmisteluyhteistyössä on viime vuosina tapahtunut. Käytännön oikeusvarmuuden kannaltahan on erittäin toivottavaa, että yhtiö- ja verolainsäädännön valmistelussa tehtäisiin mahdollisimman paljon ja hedelmällistä yhteistyötä eri ministeriöiden välillä, Villa toteaa.

Avustajauudistus kiinnosti kuulijoita

Liiton hallituksen jäsen, asianajaja Pekka Jäntti kertoi EU-lakimiehille eduskunnan maaliskuun alussa hyväksymästä oikeudenkäyntiavustajatoimintaa koskevasta lakiuudistuksesta. Jäntti uskoi, että uuteen valvonta- ja lupajärjestelmään siirtyminen sujuu ilman suuria ongelmia.

– Valvontatoiminnan laajentuminen koskemaan kaikkia toimijoita selkeyttää varmasti alan pelisääntöjä.

Hän pitää myös hyvänä asianajajatutkinnon uudistamista niin, että maaliskuun alusta lukien sen voi suorittaa jo opiskeluaikana ennen oikeustieteen maisteriksi valmistumista.

– Lakimiesliitto on pitänyt tärkeänä sitä, että nuorten juristien alalle tulon kynnystä ei uudistuksen yhteydessä nosteta tarpeettoman korkealle. Asianajajatutkinnon suorittamisen mahdollistaminen jo opiskeluaikana helpottaa oikeudenkäyntiavustajan tehtäviin siirtymistä, Jäntti kertoo.

Aktiivista aluetoimintaa jatketaan

Suurin osa Lakimiesliiton aluekierroksen tilaisuuksista toteutettiin syksyllä 2010 ja hanke osoittautui menestykseksi. Jorma Tilander on tuloksiin tyytyväinen.

– Pystyimme antamaan jäsenistölle ajankohtaista tietoa Lakimiesliiton toiminnasta ja ennen kaikkea pääsimme henkilökohtaiseen kontaktiin, keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Suoran palautteen saaminen on meidän toiminnassamme äärimmäisen tärkeää. Se mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Ilkka Koskinen oli tyytyväinen Brysselin aluetilaisuuden sisältöön.

– Ulkomailla asuvat jäsenet eivät pääse samalla tavalla nauttimaan jäseneduista ja -palveluista kuin Suomessa työskentelevät lakimiesliittolaiset. Sen takia onkin erittäin tärkeää, että liitto jalkautuu tänne Brysseliin ja tuo ajankohtaista tietoa toiminnastaan ja suomalaisesta oikeuselämästä.