Ammattikorkeiden rahoitus valtion huomaan

Valtion tulisi tulevaisuudessa vastata ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Akava kannattaa myös tuloksellisuusrahoituksen tuomista vahvaksi osaksi rahoitusta. VATT:n tuloksellisuusselvitys osoittaa, että opintolinjojen vetovoiman puute ja opintojen taaja keskeyttäminen liittyvät voimakkaasti toisiinsa. Vetovoimaisuusongelmia on erityisesti pienissä toimipisteissä.

Tuloksellisuusrahoitusta kehitettäessä on syytä huomioida valmistuneiden työllistyminen ja työllistymisen laatu. Perusteiden on kuitenkin oltava sellaisia, joihin korkeakoulun omalla toiminnalla on vaikutusta.

Rahoituksen siirtäminen kokonaan valtiolle toisi joustavuutta koko ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittämiseen. Vaikka alueellisesti kattavan korkeakouluverkon säilyminen on tärkeää, tulisi järjestelmän rakenteellista kehittämistä jatkaa kokonaisuutena. Nykyiset hallintomallit ovat osoittaneet tällaisen kehittämistyön olevan paikoin hyvin hankalaa.