Ankarampia rangaistuksia eläinsuojelurikoksista

Eläinsuojelurikoksista annettavia rangaistuksia aiotaan ankaroittaa. Eduskunnalle annetun esityksen mukaan lakiin lisättäisiin säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Samalla perustettaisiin valtakunnallinen rekisteri, johon tuomioistuinten määräämät eläintenpitokiellot merkittäisiin. Rekisteriä ylläpitäisi Oikeusrekisterikeskus.

Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittaisiin, jos rikos on tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä. Lisäksi teon tulisi olla myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rangaistus olisi vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Tällä hetkellä eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita enimmillään kaksi vuotta vankeutta.

Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu olisi samalla määrättävä eläintenpitokieltoon, ellei sen määräämättä jättämiseen olisi erityisen painavia syitä. Muissa tilanteissa kiellon määrääminen olisi nykyiseen tapaan tuomioistuimen harkinnassa laissa mainittujen edellytysten puitteissa.