Anna Mäki-Petäjä-Leinonen: ikääntyvien oma ääni kuuluviin ­

OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinonen aloitti kesäkuussa 2021 vanhuusoikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa – pioneeritehtävässä, sillä professuuri on Suomessa ensimmäinen lajiaan. Kansainvälisestikin se on melko ­harvinainen.

Mäki-Petäjä-Leinosen kiinnostus vanhuusoikeuteen on peräisin jo opiskeluajoilta. Vuonna 2003 hän väitteli dementoituvan henkilön oikeudellisesta asemasta, ja siinä yhteydessä vanhuusoikeudellinen tutkimusalue tuli ensi kertaa määritellyksi suomalaisessa oikeustieteellisessä tutkimuksessa.

Professori pitää tärkeänä, että on mahdollista keskittyä nimenomaan ikääntyvien ihmisten oikeudellisen aseman ja oikeusturvan tarkasteluun, oli sivuttava oikeudenala mikä hyvänsä. Kyse voi olla edunvalvonnasta, pääsystä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, perheoikeudellisista asioista, kaltoin­kohtelusta ja niin edelleen.

On tärkeää keskittyä juuri ikääntyvien ihmisten oikeuksien
tarkasteluun, oikeudenalasta riippumatta.

– Viime vuosina olen ottanut haltuun empiirisiä tutkimusmenetelmiä lain­opillisten menetelmien rinnalle. Näin saamme tietoa ikääntyvien ihmisten, heidän läheistensä tai ammattihenkilöiden kokemuksista ikääntyvien oikeuksien toteutumisesta.

Empiria on juuri se suunta, johon alan tutkimus professorin mielestä on laajemminkin menossa.

– Samoin monitieteisyys. Lainopillisella tutkimuksella on oma paikkansa ja tärkeä asemansa, mutta uudet tulo­kulmat ja monitieteinen tutkimus ovat tulleet sen rinnalle.