Anonyymi todistaminen halutaan mahdollistaa

Anonyymi todistaminen on mahdollista Pohjoismaista Norjassa ja Tanskassa sekä useissa EU-maissa. Kaikkein vakavimmissa rikoksissa todistajan henkilöllisyys olisi mahdollista vastaisuudessa salata myös Suomessa, esitetään oikeusministeriön asettaman toimikunnan marraskuussa luovutetussa ehdotuksessa. Se lisäisi todistajien turvallisuutta ja helpottaisi näytön hankkimista vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Tuomioistuin voisi myöntää todistajalle anonymiteetin, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja jos se on välttämätöntä todistajan tai hänen läheisensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta.

Tällainen enimmäisrangaistus on säädetty esimerkiksi henkirikoksesta, törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä ihmiskaupasta. Lisäksi todistajan henkilöllisyyden salaaminen olisi sallittua ihmiskauppaa ja törkeää paritusta koskevissa jutuissa, vaikka niissä enimmäisrangaistus on kuusi vuotta vankeutta, koska rikokset ovat tyypillisesti vakavaa järjestäytynyttä ja usein myös kansainvälistä rikollisuutta, joiden yhteydessä voi esiintyä vakavaa uhkailua.

Anonyymiin todisteluun turvauduttaisiin vain, jos todistajaa ei voida riittävästi muuten suojella. Järjestelyä hakisi yleensä syyttäjä, jolloin hänen vastapuolenaan olisi julkinen asiamies. Myös rikoksesta epäillyllä tai syytetyllä olisi oikeus hakea todistajalle anonymiteettiä. Käsittely tapahtuisi tuomioistuimessa suljetuin ovin ja aineisto pidettäisiin salassa 60 vuotta, jos anonymiteetti myönnetään. Pääasia voitaisiin kuitenkin yleensä käsitellä julkisesti. Tuomari, joka on päättänyt anonymiteetistä, ei saisi käsitellä syyteasiaa.

Toimikunta arvioi anonyymin todistamisen mahdollistavia tapauksia tulevan esille korkeintaan kymmenen vuodessa.

Sisäasiainministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston edustajat kannattavat mietinnössä anonyymin todistamisen mahdollistamista laajemmin kuin toimikunta on ehdottanut. Asianajajaliiton nimeämä jäsen puolestaan ei näe sille painavaa yhteiskunnallista tarvetta.