Antoisa opiskelijatapahtuma

Antoisa opiskelijatapahtuma

Lakimiespäivä on vuosien mittaan täydentynyt ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Lakimiesliiton opiskelijatoiminnan juhlavuoden inspiroimana Lakimiespäivän yhteyteen rakennettiin opiskelijoille oma tilaisuus.

Tänä vuonna esille oli nostettu erilaisia merkkivuosia. Vuosi 2005 onkin juristeille monella tapaa juhlavuosi. Suomen Lakimiesliiton järjestämät ensimmäiset Lakimiespäivät pidettiin 60 vuotta sitten 25.5.1945. Samana vuonna lakimiesten oma lehti Lakimiesuutiset alkoi ilmestyä nimellä ”Suomen Lakimiesliiton tiedoituksia”.

Muita juhlijoita tämän vuoden päivillä edustivat Pykälä ry, joka täyttää 70 vuotta sekä Juristklubben Codex r.f., jonka 65-vuotisjuhla sattui vielä samaiselle illalle. Opiskelijoilla oli myös erityinen syy juhlia Lakimiespäivänä, sillä he ovat olleet liitossa 40 vuoden ajan.

Nykyopiskelijoilla taitaa riittää haastetta rikkoa tämänhetkinen Lakimiespäivien osallistumisennätys. Erkki Ailio on jo vuodesta 1946 lähtien osallistunut kaikille Lakimiespäiville. Ensimmäiselle hän pääsi poikkeuksellisesti jo opiskelijana airuen ominaisuudessa.

Kiinnosti valmiitakin lakimiehiä

Oheisohjelma oli tänä vuonna suunnattu opiskelijoille, koska he ovat kuuluneet liittoon 40 vuotta.

Lakimiesliiton puheenjohtaja Heikki Halila totesi opiskelijatilaisuutta avatessaan, että liitto aloitti yhteistyön ainejärjestöjen ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, koska kuilu opiskelijoiden ja työssä olevien juristien välillä oli liian leveä.

– Erillisen opiskelijatapahtuman järjestäminen oli hyvä idea. Meidän ohjelmamme oli ainakin opiskelijanäkökulmasta jopa antoisampi kuin yleinen puoli. Mutta tuntui se kiinnostavan valmistuneitakin lakimiehiä, totesi Turun Lexiä edustanut Hannamari Koivikko.

Opiskelijat vuorostaan kuuntelivat pääsalin esitelmiä omien mieltymystensä mukaan. Opiskelijoita jututtaessa he tuntuivat pitäneen eniten tuoreen oikeusministeri Leena Luhtasen ja professori Kari S. Tikan luennoista, jotka saivat arvosanan loistava.

Opiskelijatapahtumassa kansanedustaja OTK Ben Zyskowiczin luennolla olivat seisomapaikatkin täynnä. Zyskowicz kannusti esityksessään opiskelijoita osallistumaan järjestötoimintaan jo opiskeluaikana. Hän painotti verkottumisen ja kontaktien luomisen tärkeyttä. Zyskowiczin mukaan puolueet ovat väylä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hän korosti myös lakimieskoulutuksen hyötyjä eduskunta- ja etenkin valiokuntatyössä.

Asianajaja Mika Ilveskeron mukaan asianajajien keski-ikä on nousussa. Tämä on vähentänyt toimistojen määrää pienissä kaupungeissa. Ilmiö vaikeuttaa vastavalmistuneiden rekrytointia. Työtehtävät ovat vähentyneet myös viranomaisneuvonnan myötä, koska rutiiniasioiden hoito on vähentynyt. Lakimiehiltä edellytetään spesifimpää osaamista.

Ilveskero antoikin myös käytännön vinkkejä. Hänen mukaansa harjoittelupaikkoihin on helpompi päästä talvella kuin kesällä, koska kesällä hakijoita on paljon enemmän.

Toiveita seuraavaan Lakimiespäivään

Käytäväkeskustelujen perusteella opiskelijat arvostivat erityisesti työnhakuun, rekrytointiin ja harjoitteluun liittyviä vinkkejä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita olisivat kiinnostaneet neuvot myös opiskelun sisällön valinnasta erityisesti silmällä pitäen sijoittumista asianajajan uralle. Seuraavan Lakimiespäivän tai jonkin sopivan tilaisuuden yhteydessä voisikin opiskelijoille kertoa, mitä täydentäviä opintoja ja mitä sivuaineita työnantajat arvostavat.

Lakimiesuutisia ja samalla myös Liiton historiaa esittävää videoesitystä toivottiin yleisesti saatavan uusintana ja mieluummin jo ennen seuraavaa Lakimiespäivää.

Finlandiatalon tilaisuus päättyi perinteisesti cocktail-tilasuuteen, joka käytäväkeskusteluissa koettiin leppoisaksi mahdollisuudeksi vaihtaa kulumisia, tutustua ja verkottua.

Pisimmän matkan olivat taivaltaneet Rovaniemen opiskelijat. He lähtivät matkaan jo torstaina 6.10 kello 18.00. Iloisen illan jälkeen linja-auto starttasi 18.10.2005 Makasiinien takaa klo 02.00 takaisin kohti Rovaniemeä.

– Oli hyvä, että opiskelijoille oli omaa ohjelmaa. Sen houkuttelemana lähdinkin Helsinkiin. Käytännössä viihdyin vanhempana opiskelijana jopa enemmän pääsalin luennoilla. Ehdottomasti kannatti tulla. Tulen varmasti uudestaan, kiteytti Rovaniemellä opiskeleva Terhi Moisio tunnelmiaan.