Antti Aine: Kaupallistuminen tuo urheiluun myös ongelmia

– Pesäpallotuomarina olen istunut autossa satojatuhansia kilometrejä ympäri maata, Antti Aine sanoo.

Eräs professorikollega luonnehtii miestä näin: ”Antissa on kahdet kasvot. Hän on maan johtavana pesäpallotuomarina nopea päättäjä ja reagoija vaikeissakin tilanteissa. Tutkijana hän on harkitseva ja pohtiva ja arvioi mielellään oikeudellisia asetelmia puolelta ja toiselta ja varoo suorasukaisia päätelmiä.”

Muuan toinen professori maan toisesta kolkasta on tehnyt samat havainnot: ”Antti on tarkka, tasapuolinen ja arvostettu urheilutuomari. Tutkijana omaan alaansa keskittyvä, eikä sano mitään, jos hän ei asiaa tiedä.”

Pykälöikäämme.

1. luku: Juristiksi ajautumisesta

1 §. Lapsuuden unelma. Harrastin lapsena urheilua aktiivisesti. Tuolloiset unelmat liittyivät paljolti menestymiseen urheilussa ja omaan urheilu-uraan.

2 §. Valaistuminen. Omat tulevaisuuden suunnitelmani täsmentyivät yläkoulussa. Juristin tehtävissä kiinnostivat mahdollisuus pohtia erilaisia argumentteja ja vaikuttaa asioiden ratkaisemiseen.

Juristin tehtävissä kiinnostivat mahdollisuus pohtia erilaisia argumentteja ja vaikuttaa asioiden ratkaisemiseen.

2. luku: Suomen lainsäädännöstä

1 §. Kiva laki. Kilpailulaki, koska sen soveltamisessa on otettava huomioon oikeudellisen ajattelun ohella markkinoiden toimintaan liittyvät taloudelliset näkökohdat.

2 §. Kamala laki. Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, jolla on saatettu kansallisesti voimaan sinällään tärkeää, mutta kohtuullisen yksityiskohtaista EU-sääntelyä.

3. luku: EU-lainsäädännöstä

1 §. Kutkuttavinta. Yleisten oikeusperiaatteiden soveltaminen ratkaisutilanteissa. Nämä periaatteet luovat yhteyden sääntelyn perustaviin lähtökohtiin ja ohjaavat samalla oikeudellisen harkinnan suuntaamista.

2 §. Kauhistuttavinta. Kasuistisuus. Joillakin sektoreilla unionioikeudellinen sääntely on pikkutarkkaa ja osin jopa hajanaista. Näissä yhteyksissä oikeustieteellä on haastava tehtävä systematisoida oikeusjärjestystä.

Urheiluoikeus on oma oikeudenalansa, jonka yleiset opit ovat kehittymässä dynaamisesti.

4. luku: Urheiluoikeus yleisesti

1 §. Mitä urheiluoikeus on. Urheiluoikeus on oma oikeudenalansa, jonka yleiset opit ovat kehittymässä dynaamisesti ja jossa tutkitaan systemaattisesti urheiluun liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

2 §. Mitä urheiluoikeus ei ole. Urheiluoikeus ei ole kokoelma urheilussa ilmeneviä vaihtelevia oikeudellisia teemoja, joita käsitellään hajanaisesti, kunkin soveltamistilanteen erityispiirteitä painottaen.

5. luku: Urheiluoikeus – trendit

1 §. Hyvät trendit. Perus- ja ihmisoikeuksien nouseminen esille urheiluoikeudellisessa keskustelussa. Tämä tausta muodostaa keskeisen perustan arvioida urheilijoiden ja urheilujärjestöjen välisiä suhteita.

2 §. Huonot trendit. Urheilun kaupallistuminen on avannut mahdollisuuksia urheiluoikeudellisen tutkimuksen kehittämiseen. Moni ongelma urheilussa on kuitenkin seurausta taloudellisten seikkojen liiallisesta painottumisesta päätöksenteossa.

Perus- ja ihmisoikeuksien nouseminen esille urheiluoikeudellisessa keskustelussa on hyvä trendi.

6. luku: Urheiluoikeus spesifisti

1 §. Suuri äskettäinen edistysaskel. Taloudellisten väärinkäytösten paljastuminen kansainvälisten lajilittojen luottamuselimissä on luonut uskoa urheilun eettisen perustan ja hyvän hallinnon periaatteiden aseman vahvistumiseen.

Ongelmia ilmenee todennäköisesti jatkossakin, mutta kehityksen suunta on oikea.

2 §. Kipein akuutti ongelma. Viime aikoina on käyty laajaa keskustelua epäasiallisesta käyttäytymisestä urheilussa. Urheiluoikeudellinen tutkimus voi osaltaan vaikuttaa ilmiön sääntelemiseen ja viime kädessä sen vaikutusten poistamiseen.

7. luku: Erotuomarin työstä

1 §. Ihaninta. Huipputuomaritoiminta on kokonaisuus, jossa on viime kädessä kysymys ihmisten kohtaamisesta. Huipputuomarin on kyettävä toimimaan paineen alla tiukoissa tilanteissa ja tekemään tarvittaessa nopeita ratkaisuja.

Huipputuomaritoiminta on kokonaisuus, jossa on viime kädessä kysymys ihmisten kohtaamisesta.

2 §. Inhottavinta. Matkailu avartaa, mutta erotuomarina olen tullut istuneeksi autossa satojatuhansia kilometrejä koti- ja pelipaikkakuntien välillä.

8. luku: Omasta urasta

1 §. Suurin voitto. Vakituisen position saaminen akateemisesta maailmasta avaa mahdollisuuksia mielenkiintoisten hankkeiden toteuttamiseen.

2 §. Katkerin tappio. Tutkimushakemusten ja julkaisujen jääminen hyväksymättä harmittavat, mutta samalla nämä pettymykset ovat osa työtä. Kriittinen palaute antaa aina mahdollisuuden oman toiminnan kehittämiseen.

9. luku: Pienet suuret asiat

1 §. Mielimauste. Basilika.

2 §. Herkkuruoka. Mustajuurikeitto.

3 §. Paras juoma. Kylmä vesi.

4 §. Kaunein kukka. Ruusu.

5 §. Viehättävin väri. Tummansininen.

6 §. Rakkain romaani. Mika Waltarin Sinuhe egyptiläinen.

7 §. Musiikin helmi. Beatlesin Yellow Submarine.

8 §. Esikuva. Ihailen useita ihmisiä, mutta yhden esikuvan nimeäminen on haastavaa.

9 §. Elämän tarkoitus. Elää onnellinen elämä.

10 §. Motto/lempilausahdus. Positiivisesti eteenpäin!