AOVAn keskustelutilaisuus SuomiAreenalla: Kaikkia ikäluokkia tarvitaan työelämässä

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVAn keskustelutilaisuus SuomiAreenalla nosti esiin nuorten näkökulmia työurien pidentämiseen. Akava ja sen opiskelijavaltuuskunta korostavat, että työyhteisöjen tulee uudistua, jotta kaikkien ikäluokkien työpanos ja osaaminen saadaan käyttöön. Työpaikoilla on panostettava osaavaan johtamiseen ja esimiestyöhön sekä joustaviin järjestelyihin, jotka mahdollistavat yksilöllisten tilanteiden huomioonottamisen nykyistä paremmin. Lisäksi nuorten työelämätietoutta on vahvistettava sisällyttämällä työelämäopinnot osaksi kaikkia opintoja.

– Keskeisiä tekijöitä ovat joustavat työaikaratkaisut, kannustava esimiestyö, kestävät arvot sekä mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Harva työyhteisö pystyy vastaamaan näihin haasteisiin tätä nykyä. Mikäli työelämä ei houkuttele, työurat ohentuvat, mikä on huono asia kansantalouden kannalta, Akavan edunvalvontajohtaja Minna Helle toteaa.