Arbetsmarknadsfred

Blogit ja kolumnit
11.12.2023 • Jore Tilander

Juristförbundet bereder som bäst ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet om den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen och om skrivningarna i regeringsprogrammet om utvecklingen av förlikningssystemet. Remisstiden går ut den 8 januari 2024.

Begäran om utlåtande följde på arbetsminister Arto Satonens stora seminarium i november, dit alla centrala aktörer på vår arbetsmarknad var inbjudna. Diskussionen var konstruktiv – men resultaten var så magra som vi befarat.

Bristen på resultat är inte förvånande. Läget på arbetsmarknaden har hamnat i en återvändsgränd under hösten: Om arbetsgivarna och arbetstagarna inte kan enas om en ny arbetsmarknadsmodell, stiftas en lag där exportindustrin bestämmer lönebildningsnivån och förlikningsmannens händer binds vid den. Samtidigt binds arbetstagarsidans händer genom att begränsa de lagliga stridsåtgärderna.

Det är önskvärt att motsättningarna i denna situation inte leder till oåterkalleliga misstag på arbetsmarknaden och i samhällsekonomin.

Arbetsgivarsidan har i sin tur få incitament att förhandla. De åtgärder som regeringen planerar är i linje med arbetsgivarnas långsiktiga mål. Det är önskvärt att motsättningarna i denna situation inte leder till oåterkalleliga misstag på arbetsmarknaden och i samhällsekonomin.

Som jurister har vi en vilja och ett behov av att granska helheter.

Helheten omfattar inte bara arbetskraftsmodellerna utan också tillgången till arbetskraft, konkurrenskraften och arbetshälsan, och dessutom till exempel den gröna omställningen. Därför behövs en bred samhällsdebatt.

Förbundet vill inte trappa upp konfrontationen.

Vi på Juristförbundet är vakna och vår kassa är i ordning, men förbundet vill inte trappa upp konfrontationen. Regeringen skulle göra klokt i att utlysa ”arbetsmarknadsfred” inför jul och ge arbetsmarknadspartnerna verkliga förhandlingsmöjligheter. Detta skulle göra det möjligt att nå en uppgörelse i godo i samhället.

Juristförbundets medlemmar säkerställer genom sitt samarbete att de professionella inom rättsvården blir hörda i samhället – och att det sker på ett konstruktivt sätt.

Jore Tilander, verksamhetsledare, jore.tilander@juristiliitto.fi