Arviomuistio isyyslain uudistamisesta lausunnolle

Oikeusministeriö on lähettänyt lausunnolle ministeriössä laaditun arviomuistion isyyslain uudistamistarpeista. Käynnistetyn hankkeen tavoitteena on uudistaa isyyslaki ja ajanmukaistaa avoliitossa syntyvien lasten isyyden tunnustamista koskeva sääntely.

Isyyslaki on ollut voimassa vuodesta 1976. Lain ajanmukaisuuden arviointi on tarpeen, koska sen säätämisen jälkeen on tapahtunut monia muutoksia, jotka vaikuttavat lain soveltamiseen. Muun muassa perherakenteet ovat muuttuneet, avoliitot yleistyneet ja isyystutkimuksen menetelmät ovat olennaisesti kehittyneet.

Määräaika lausuntojen antamiselle päättyy 23. syyskuuta 2011. Hankkeen jatkovalmistelusta päätetään vielä tänä syksynä.