Arvojen mukainen toiminta tuo parhaan tuloksen

Arvot ovat järjestön, yrityksen tai minkä tahansa muun yhteisön toiminnan perusta. Arvot määrittävät, miten kyseinen yhteisö haluaa tarkoitustaan toteutettavan. Yhteisön piirissä toimivat ihmiset uskovat näihin arvoihin käyttäen niitä ohjenuoranaan työskennellessään kohti yhteisölle kulloinkin asetettuja tavoitteita. Arvojen ei tule muuttua, vaikka yhteisön palveluksessa työskentelevät tai luottamustehtäviä hoitavat ihmiset vaihtuisivat. Arvot kestävät aikaa.

Lakimiesliiton arvot on kirjattu ylös osana liiton strategiatyötä ja ne on vahvistanut liiton valtuuskunta. Arvot ovat:

Oikeudenmukaisuus – Tunnemme vastuumme ja velvollisuutemme niin yhteisönä kuin lakimieskuntana ja toimimme niiden mukaisesti.

Jäsenkeskeisyys – Olemme jäsentä varten. Jäsen on toimintamme perusta.

Yhtenäisyys – Muodostamme lakimiesyhteisön. Toimimme yhtenä liittona. Meillä on vahva brändi ja yhtenäinen identiteetti.

Ammattitaito – Toimimme aktiivisesti, aloitteellisesti, avoimesti, luotettavasti ja vastuullisesti.

Lakimiesliiton arvoista tulisi löytyä jotain omaa toimenkuvaa koskettavaa jokaiselle Lakimiesliiton työntekijälle ja luottamushenkilölle. Niistä tulisi myös löytyä jokaiselle liiton jäsenelle jotain, joka konkretisoi jäsenyyden mukanaan tuomia asioita, olivat ne sitten työmarkkina- tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen tuloksia tai erilaisia palveluja ja tapahtumia. Kaiken, mitä Lakimiesliitto tekee, täytyy tavalla tai toisella olla yhteydessä arvoihin ja tulla tehdyksi arvojen mukaisesti.

Omalle kohdalleni sattui yritysmaailmassa silmiä avaava case-esimerkki arvoista. Edellisessä työpaikassani sosiaali- ja terveyspalveluyritys Attendossa ristiintaulukoitiin yhtiön toimipisteissä tehtyjen henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia. Tarkoituksena oli löytää henkilöstön tyytyväisyystekijöitä, jotka vaikuttivat positiivisesti toimipisteiden asiakkaiden – esimerkiksi Attendon hoivakodissa asuvien ikäihmisten ja/tai heidän omaistensa – kokemaan palvelun laatuun. Kaikkein suurin korrelaatio asiakkaiden kokemaan laatuun löytyi siitä, kuinka hyvin toimipisteen henkilöstö koki yrityksessä jo yli kymmenen vuotta käytössä olleiden arvojen Osaaminen, Omistautuminen, Välittäminen toteutuvan oman toimipisteensä arjessa. Tulos konkretisoi mielenkiintoisella tavalla arvojen merkitystä erilaisten yhteisöjen toiminnassa.

Toivottavasti Lakimiesliiton jäsenten työpaikoilla arvot ovat kunnossa ja niistä myös puhutaan. Kannattaisi olla, sillä arvojen mukaisesta toiminnasta seuraa parasta laatua ja tulosta. 

Palasin huhtikuussa Lakimiesliiton palvelukseen, tällä kertaa varatoiminnanjohtajaksi ja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi. Tehtävien hoitamisessa aion kiinnittää erityistä huomiota siihen, että työlläni noudatan ja edistän Lakimiesliiton arvoja. Silloin jäsenet saavat minulta parasta mahdollista palvelua.

Mikko Salo
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
varatoiminnanjohtaja