Asemakaavalaki

Blogit ja kolumnit
16.04.2018 • Matti Norri

Asemakaavan perusidean kiteytti maailmansotien välisenä aikana teoreetikko le Corbusier Ateenan peruskirjaan seuraavasti: Valtio jaetaan taloudellisen toiminnan säteen perusteella kaupungin ja sen vaikutusalueen käsittäviin kaavoitusalueisiin. Alueen toimintojen rakenneosat selvitetään ja todennäköinen vastainen kehitys voidaan ennalta nähdä. Tehdään päätös, erottaen asunto-, teollisuus-, kauppa- ja vapaa-ajanalueet toisistaan, mitä ja kuinka paljon kullekin alalle saa rakentaa. Totaalinen kaupunkirakentamispäätös määrää kunkin alueensa ympäröimän kaupungin luonteen ja kohtalon, joka on alistettu yleisen suunnitelman ehdottomille säännöille.

Kaikkea suunnittelua ja rakentamista ohjaa viisas, parhaisiin ja tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin kykenevä arkkitehti, joka täydellisimmin tuntee ihmiset.

Vanhat, historialliset kaupunkikeskustat on purettava. Perus­kirjan laadintaan osallistunut Alvar Aalto ehdotti kaikkien Turun Aurajoen länsipuolisten rakennusten purkamista.
Kun le Corbusier pääsi Intiassa toteuttamaan kokonaisen uuden kaupungin rakentamisen, tuttu asemakaava-arkkitehti ihmetteli: Miksi ihmiset eivät muuttaneet sinne asumaan?

Sen totesi Eliel Saarinen vuonna 1943: ”Ihmisten olojen parantamiseksi ei voida tehdä mitään, jos he itse saavat valita asuinpaikkansa.” Selkeästi sanottiin, että asemakaava on totalitäärinen toimintatapa. Intiassa ihmiset saavat itse valita asuinpaikkansa.

Kun ihmisillä on oikeusturvakeinoja, kaavoitus on hidasta.

Kun demokraattiset, kansalaisten osallistumiseen perustuvat valtiot omaksuivat asemakaavan, syntyi ongelmia. Kun ihmisillä on oikeusturvakeinoja, kaavoitus on hidasta. Rakennusmaasta syntyy keinotekoista niukkuutta, ja asuntojen hinnat kaupunkikeskuksissa nousevat. Kaavoittaja ottaa tehtäväkseen rakennussuunniteluun kuuluvia tehtäviä. On kaavoja, joissa rakennusten sijainti ja korkeus on määrätty 5 mm:n tarkkuudella. Totalitäärisen ja demokraattisen järjestelmän yhteistoiminta ei lain tasolla onnistu.

Englannissa ei ole asemakaavaa. Ruotsissa on ehdotettu siir­ryttäväksi Englannin linjalle. Kokemukseni nojalla meidän olisi seurattava Ruotsin vanavedessä tai mieluummin ohitettava heidät.

Me juristit emme ole viisaita emmekä täydellisesti tunne ihmisiä, onneksi. Mitähän olisimme ehdottaneet, jos olisimme parhaisiin ratkaisuihin kykeneviä? Valitusoikeuden poistamista, tietysti.