Asevienti­asetuksia käytäntöön

Yksityisessä tarkoituksessa tapahtuva asevienti EU:n ulko­puolelle muuttuu luvanvaraiseksi 30.9. alkaen. Muutoksessa sovelletaan EU:n asevientiasetuksen säännöksiä, ja se koskee metsästys- ja urheiluaseiden, muiden siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden, aseen osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiä. Tilapäinen yksityinen vienti on edelleen mahdollista muun muassa hallussapito­luvalla tai Euroopan ampuma-asepassilla.

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen ­esityksen ampuma-aselain muuttamisesta – laista poistetaan tarpeettomat ja asevientiasetusten kanssa ristiriidassa olevat säännökset. Yksityisen viennin lupaviranomaiseksi ehdotetaan luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitosta. Muiden kuin puolustustarvikkeiksi katsottavien ampuma-aseiden, niiden osien sekä ampumatarvikkeiden kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvan viennin lupaviranomaisena toimisi edelleen Poliisihallitus.

EU:n sisäiset säännökset eivät muutu.