Asiakkaansuoja julkisissa hyvinvointipalveluissa

Oikeusministeriön työryhmän mielestä julkisen hyvinvointipalvelun asiakkaan oikeusasemaa tulisi lähentää samankaltaisen palvelun yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta hankkivan kuluttajan asemaan.   Lähtökohtana tulisi olla, että julkisen palvelun asiakkaan saama oikeussuoja vastaisi kuluttajan oikeussuojaa.

Työryhmän laatima alustava lakiluonnos sisältää erityiset säännökset myös asiakkaan esittämien hyvitysvaatimusten käsittelystä sekä koskien palvelun markkinointia. Säännökset vastaavat kuluttajansuojalain markkinointia koskevia periaatteita. Myös julkisen palvelun asiakkaan neuvontaa ehdotetaan kehitettäväksi tapauksissa, joissa palvelu on osoittautunut puutteelliseksi.