Asianajajakunnan laadun valvoja

Miksi yhteisö on olemassa?

Olemme olemassa asianajajien sääntelemiseksi ja valvomiseksi Suomessa ja hoidamme myös luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien ja julkisten oikeusavustajien valvontaa. Asianajajaliiton yhteydessä toimii riippumaton ja itsenäinen valvontalautakunta.

Olemme Juristiliiton jäsenyhdistysten joukossa hieman erilaisia: lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, jonka säännöt ovat oikeusministeriön vahvistamia.

Olemme lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö, jonka säännöt ovat oikeusministeriön vahvistamia.

Millaista yhteisön toiminta on?

Valtuuskuntamme antaa asianajajia velvoittavia ohjeita ja määrittelee hyvän asianajotavan rajat. Tehtäväämme kuuluu keskeisesti näiden tapaohjeiden ja muiden asianajajia velvoittavien ohjeiden noudattamisen valvominen.

Vastaamme lisäksi asianajajatutkinnon järjestämisestä. Asianajajien osaamisen ylläpitämiseksi me ja 12 aktiivista paikallisosastoamme järjestämme myös monipuolista koulutusta ja tapahtumia. Vuosittainen, tavallisesti tammikuussa pidettävä Asianajajapäivä on yksi tärkeimmistä. Tilaisuuksilla on myös merkittävä tehtävä yhteenkuuluvuuden tunteen kohottamiseksi.

Mitä yhteisö antaa jäsenelle?

Jäsen voi käyttää asianajaja-nimikettä ja liiketoiminnassaan asianajotoimisto-nimikettä. Titteli on arvostettu ja lailla suojattu.

Yhteisöllisyyttä pidämme äärettömän tärkeänä asiana, ja onnistumista osoittaa, että peräti noin kymmenen prosenttia jäsenistämme on Asianajajaliiton luottamustehtävissä. 120 asianajajaa esimerkiksi kuuluu oikeuspoliittisiin asiantuntijaryhmiin, joilta saadaan oikeuspoliittisia lausuntoja ja joissa jäsenet pystyvät samalla kartuttamaan osaamistaan.

Yhteisöllisyyttä pidämme äärettömän tärkeänä asiana.

Miten asianajajien yhteisöön pääsee mukaan?

Asianajajuuteen tarvitaan ylempi oikeustieteellinen tutkinto, riittävästi kokemusta sekä asianajaja-tutkinnon suorittaminen. Lisäksi tulee olla rehelliseksi tunnettu ja sopiva toimimaan tehtävässä. Jäseneksi pääsee, kun nämä edellytykset täyttyvät ja liiton hallitus hyväksyy henkilön asianajajaksi.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Asianajaja on oikeusvaltion puolustaja, ja osana asianajajakuntaa pääsee toimimaan tärkeässä roolissa oikeuden saamiseksi omalle asiakkaalleen. Ja jos on kiinnostunut toimimaan yrittäjänä, asianajajuus voi tarjota siihen mielenkiintoisen polun.

Asianajajayrittäjänä muodossa voi aika vapaasti harjoittaa toimintaa, valita mitä juttuja ottaa ja mihin keskittyy.

Kysymyksiin vastasi Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson.