Asiantuntija-avustaja lasten huolto-oikeudenkäynteihin

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus asiantuntija-avustajan käytön kokeilemisesta lapsen huolto-oikeudenkäynneissä. Tavoitteena on käynnistää kokeilu yhdessä tai useammassa käräjä-oikeudessa vielä tämän vuoden aikana.

Norjassa Oslon käräjäoikeudessa on huoltoriitojen ratkaisussa sovellettu kokeiluna niin sanottua Follo-mallia, joka tarjoaa mahdollisuuden tehostaa sovittelupyrkimyksiä huoltoriidoissa. Norjasta saadut kokemukset ovat olleet lupaavia.

Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.