Avioliitto-oikeudet homo- ja lesbopareille?

Samaa sukupuolta olevien pariskuntien oikeusasemaa ollaan tulevaisuudessa yhtenäistämässä aviopuolisoiden oikeusaseman kanssa. Oikeusministeriön tekemässä selvityksessä on arvioitu samaa sukupuolta olevien avioliiton toteuttamista Suomessa ja miten uudistus olisi toteutettavissa lakiteknisesti. Samaa sukupuolta olevien avioliitto on ainakin toistaiseksi kansainvälisesti katsottuna harvinaisuus.

Tulevaisuudessa samaa sukupuolta olevalle avioparille tulisi oikeus ottaa yhdessä ottolapsi. Lisäksi liiton solmimisen yhteydessä toinen puoliso voisi suoraan saada lain nojalla puolisonsa sukunimen. Nämä oikeudet eivät tällä hetkellä kuulu rekisteröityyn parisuhteeseen.

Uudistus toisi vain vähän muutoksia avioliittolakiin, sillä laissa käytetään jo nykyisin sukupuolineutraalia terminologiaa. Vihkimistä koskevissa säännöksissä muutoksia tulisi ainoastaan vihkikaavaan.

Kirkko ja uskonnolliset yhdyskunnat voivat nykyisinkin asettaa uskonnosta johtuvia lisäedellytyksiä kirkolliselle vihkimiselle. Tällainen edellytys voisi olla esimerkiksi se, että avioliittoon vihitään vain vastakkaista sukupuolta olevia henkilöitä.