Avoliitossa oleville parempi asema

Oikeusministeriön asettama toimikunta ehdottaa todistelua koskevien säännösten uudistamista ja esittää marraskuussa antamassaan ehdotuksessa, että myös avopuoliso voisi kieltäytyä todistamasta. Nykyisin oikeus on ainoastaan asianosaisen nykyisellä tai entisellä aviopuolisolla. Jatkossa kieltäytymisoikeus voisi olla myös muulla asianosaisen erityisen läheisellä henkilöllä, kuten aviopuolison edellisestä avioliitosta olevalla lapsella. Uudistus parantaisi avoliitossa olevien ja uusperheiden asemaa.

Läheinen, joka on rikoksen asianomistaja, ei kuitenkaan voisi kieltäytyä todistamasta, kun käsitellään syyttäjän ajamaa syytettä virallisen syytteen alaisesta rikoksesta. Vaitiolo-oikeus koskisi myös liike- ja ammatti­salaisuuksia sekä lähde­suojan alaisia tietoja.