AYT-kassa on yrittäjän turva

AYT-kassassa on jäseniä noin 11.000 ja uusia liittyy jatkuvasti. Vuonna 2011 päivärahoja maksettiin 6,9 prosentille jäsenistä yhteensä yli 5 miljoonaa euroa.

AYT-kassa on kehittänyt toimintojaan, etenkin internetin kautta toteutettavia palveluitaan, jatkuvasti. Kassaan liittyminen ja päivärahojen hakeminen hoituvat nykyään kätevästi sähköisinä toimintoina.

Työttömyyskassaan liittyminen on yrittäjälle selvä riskivakuutus. Verrataanpa vaikka palovakuutukseen: Yrittäjän riski jäädä työttömäksi on tällä hetkellä noin 7 prosenttia, kun tulipalon riski on enimmillään 0,3 prosentin tasossa. Kassaan liittyminen siis kannattaa.

Kassaan on syytä liittyä silloin, kun kaikki on vielä hyvin. Jos yrityksen tilanne alkaa olla uhkaava, on liittyminen usein jo liian myöhäistä, koska AYT:ssa on oltava jäsenenä vähintään puolitoista vuotta, jotta oikeus päivärahaan syntyy.

AYT toimii laaja-alaisesti yrittäjän parhaaksi

AYT-kassan tehtäväkenttään kuuluu päivärahojen maksamisen lisäksi paljon muutakin.

Tiedotustoimintaa harjoitetaan julkaisemalla jäsenille kaksi kertaa vuodessa toimitettavaa omaa lehteä, nimeltään AYT-lehti.

Lisäksi kassa pyrkii olemaan esillä eri medioissa, erityisesti eri järjestölehdissä, ja tiedottamaan yrittäjien työttömyysturvasta. AYT-kassa harjoittaa myös laajamittaista koulutustoimintaa. Kassan edustajat käyvät esimerkiksi yrittäjätilaisuuksissa ja -kursseilla sekä eri oppilaitoksissa kertomassa kassasta ja työttömyysturvasta yleensäkin.

Eräs tärkeistä tehtäväalueista on kassan taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen. Kassan omaisuutta on hoidettu turvatusti ja tuottavasti niin, että AYT on selkeästi Suomen vakavaraisimpia työttömyyskassoja. Kassan maksukykyisyys ja toimintavalmius on turvattu.

Samoin AYT on panostanut korvaustoiminnan tehokkuuteen. Kassa on koko toiminta-aikansa ollut käsittelyajoiltaan nopein Suomessa. Mediaanikäsittelyaika on 1–2 päivää, kun lakisääteinen käsittelyaikatakuu on 30 päivää.

AYT-kassa toimii myös aktiivisesti yrittäjän työttömyysturvasäännösten kehittämisessä. Kassa tekee jatkuvasti esityksiä ja aloitteita sekä Työttömyyskassojen yhteisjärjestön kautta että suoraan viranomaisille ja poliittisille päättäjille.

Jäsenet ovat tyytyväisiä

AYT suoritti marras-joulukuussa 2011 asiakastyytyväisyystutkimuksen lähiaikoina liittyneiden jäsentensä keskuudessa. Sähköpostikyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi 45 prosenttia kyselyn saaneista.

Kyselyn tulosten mukaan eniten AYT-kassaan liittymiseen vaikutti internetistä saatava tieto, mutta varsinkin naisjäsenillä myös tuttavilta saadulla suosituksella oli merkittävä vaikutus. Tärkeimpinä kassan ominaisuuksina jäsenet pitävät palvelun laatua, päivärahahakemuksen käsittelyn nopeutta ja kassan vakavaraisuutta.

Asiantuntevana AYT kassaa piti 96 prosenttia vastanneista, nopeana 95 prosenttia, ystävällisenä 95 prosenttia, luotettavana 96 prosenttia ja hyvin tavoitettavana 96 prosenttia.

Vastanneista 20 prosenttia oli ollut jäsenyytensä aikana yhteydessä AYTn asiakaspalveluun. Heistä 97 prosenttia piti saamaansa palvelua asiantuntevana sekä luotettavana, 95 prosenttia perusteellisena, 96 prosenttia asiakasta kuuntelevana ja 99 prosenttia ystävällisenä.

Asiakaspalvelun tavoitettavuutta piti hyvänä 87 prosenttia vastanneista ja 89 prosenttia katsoi, että asiakaspalvelun kykyä ratkaista esitetyt ongelmat oli hyvä. 94 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä asiakaspalvelun nopeuteen asioiden hoitamisessa ja peräti 99 prosenttia oli tyytyväisiä henkilöstön palveluhenkisyyteen.

AYTssa pidetään tärkeänä jäsenten mielipiteiden ja asiakastyytyväisyyden seurantaa ja sitä tullaan jatkamaan säännöllisesti.

Lisätietoja: www.ayt.fi, puh. 0800 9 0888