Digitaalimarkkinoille yhtenäinen laki

Euroopan Unionin digitaalistrategialla pyritään saamaan viranomaistiedot laajempaan käyttöön. Tavoitteena on saada maailmanlaajuinen johtoasema julkisen sektorin tietojen uudelleen käyttämisessä.

Huhtikuun alussa EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding viittasi digitaalistrategiaan sanoessaan Euroopan kansanpuolue EPP:n parlamenttiryhmän kokouksessa, että Euroopan digitaaliset sisämarkkinat ovat pirstoutuneet eivätkä ne toimi niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista, kertoo Verkkouutiset. Pirstoutumisen syynä ovat kansalliset säännöt, erot niiden soveltamisessa sekä vaihtelevat markkinakäytännöt.

Redingin huomautti digitaalisia markkinoita koskevien lakien olevan monimutkaisia ja erilaisia jokaisessa jäsenmaassa. Hänen mukaansa toimiva ratkaisu olisi yksi yhteinen EU-laki. Lisäksi Reding kiinnitti puheessaan huomiota ulkoonkaupan sääntelyyn sekä konkurssilainsäädännön­ muutostarpeeseen.