Diskussion om namnet på vårt gemensamma förbund

Blogit ja kolumnit
13.06.2022 • Marika Valjakka

Under vårsommaren har man särskilt i sociala medier fört en livlig debatt om Juristförbundets finsk- språkiga namn (Lakimiesliitto). En del av de medlemmar som deltagit i debatten vill att förbundet byter namn, medan andra inte vill det.

I maj lämnade Unga Jurister rf in ett initiativ till förbundets delegation för att främja namnbytet. Efter en livlig diskussion och en omröstning gav delegationen förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda ändringen av Juristförbundets officiella finskspråkiga namn till könsneutralt och att presentera alternativen gällande namnbytet för beslut vid delegationens höstmöte 2022.

Vid omröstningen röstade 27 delegationsmedlemmar för den här ståndpunkten och 12 motsatte sig att det förberedande arbetet inleds.

Efter det förberedande arbetet kräver en ändring av förbundets namn att tre fjärdedelar av de givna rösterna i delegationen stödjer förslaget.

Styrelsen agerar naturligtvis som önskat. Efter det förberedande arbetet kräver en ändring av förbundets namn att tre fjärdedelar av de givna rösterna i delegationen stödjer förslaget.

I sociala medier och feedbacken från medlemmarna har man framhävt två ingångsvinklar i namndiskussionen. Samtidigt kan feedbacken sammanfattas enligt följande:

”Det nuvarande namnet måste bibehållas: Ordet ”lakimies” är ett etablerat finskt ord och till sin betydelse neutralt. Förbundets namn är bekant, traditionellt och värdefullt.”

och å andra sidan enligt följande:

”Namnet bör ändras: Det finskspråkiga namnet Lakimiesliitto har blivit könsbestämt. Även de som är expert på det finska språket rekommenderar att man använder den finskspråkiga termen ”juristi” i stället för det ordet ”lakimies”. Som fackmän har juristerna ett speciellt ansvar att främja jämställdhet.”

Man bör utreda de distinkta fria namnalternativen och bedöma de olika alternativens effektivitet.

Det förberedande arbetet och det grundläggande arbetet som delegationen kräver är nödvändigt: man bör utreda de distinkta fria namnalternativen och bedöma de olika alternativens effektivitet.

Att ändra förbundets finskspråkiga namn innebär naturligtvis inte under några omständigheter att man motsätter sig den allmänt använda finskspråkiga titeln ”lakimies”. Tvärtom! Förbundet efterlyser i vilket fall som helst ett ökat skydd för användningen av både de finskspråkiga titlarna ”lakimies” och ”juristi”.

Att ändra förbundets finskspråkiga namn innebär naturligtvis inte under några omständigheter att man motsätter sig den allmänt använda finskspråkiga titeln ”lakimies”. Tvärtom!

Förbundets namn ska förena alla medlemmar, oavsett de vilka yrkestitlarna och befattningarna. Det finns många känslor förknippade med ett namn på en gemenskap. Jag har full förståelse för dess betydelse för våra medlemmar. Samtidigt är jag övertygad om att vi kommer att hitta en lösning där det är bra att utföra vår gemensamma uppgift.

Marika Valjakka, Juristförbundets styrelseordförande