Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto on paras opiskelijatyönantaja

Suomen Lakimiesliitto palkitsee parhaan oikeus­tieteen opiskelijatyönantajan joka toinen vuosi Lakimiespäivän yhteydessä. Palkinnolla halutaan nostaa esimerkillisiä työnantajia oikeustieteen opiskelijoiden kohdalla. Kriteereinä palkinnolle on muun muassa haastava ja kehittävä työ, hyvä ohjaus ja yhteishenki, oikeudenmukainen palkkaus sekä työlainsäädännön noudattaminen. Palkinnonsaaja valitaan opiskelijoiden tekemien ehdotusten perusteella.

Tänä vuonna parhaana opiskelijatyönantajana palkittiin Dittmar & Indrenius -asianajotoimisto. Opiskelijoilta kiitosta saivat muun muassa toimiston perehdytysjärjestelmä ja työn ohjaus – jokaisella harjoittelijalla on oma tuutori, toimiston juristit osallistuvat perehdyttämiseen ja perehdytys jatkuu koko harjoittelun ajan. Itse työtehtävät koettiin haastaviksi ja kehittäviksi, ja opiskelijat arvostivat myös sitä, että ”Dittiksellä” on mahdollisuus pidempiin harjoittelujaksoihin ja palkkaus on vähintään Lakimiesliiton suositusten mukainen.

Dittmar & Indreniuksen HR manager Mirka Palm ilahtui suuresti kuultuaan huomionosoituksesta:

– Huikea fiilis! Arvostamme tätä tunnustusta todella paljon. On hienoa, että harjoittelijamme ovat kokeneet oman harjoittelunsa onnistuneeksi ja ovat halunneet äänestää meitä.

Palmin mukaan harjoittelijat eivät ole vain läpikulkumatkalla olevia väliaikaisia resursseja, vaan tärkeä osa työyhteisöä, joiden viihtyvyyteen ja kehittymiseen on kiinnitetty paljon huomiota koko toimiston tasolla. Myös harjoittelijoilta saatu palaute ja kehitysehdotukset on otettu tosissaan, ja sitä myös osataan arvostaa.

– Meillä kaikki haluavat tarjota harjoittelijoillemme onnistuneen ja kehittävän harjoittelijakokemuksen ja uskon, että tämä näkyy harjoittelijoiden tyytyväisyytenä, Palm arvelee.

Palm pitää molempien osapuolten kannalta mielekkäänä, että Dittmar & Indreniuksella ei ole kiinteitä harjoitteluajanjaksoja, vaan jokainen harjoittelu räätälöidään yksilöllisesti, jolloin jokainen harjoittelija tulee myös tutuksi yksilönä.

– Vähän enemmän hommiahan tämä teettää, mutta plussat ovat paljon suurempia. Lisäksi opintojen ja työn yhteensovittaminen on helpompaa, kun harjoittelijat pystyvät itse vaikuttamaan harjoittelunsa ajankohtaan ja kestoon.

Toimiston kannalta harjoittelijarekrytoinnit ovat investointi tulevaisuuteen, joten siitäkin syystä Dittmar & Indreniuksella niihin panostetaan paljon. Harjoittelun aikana opiskelija pääsee tutustumaan toimiston kulttuuriin ja saa siten mahdollisuuden pohtia, olisiko juuri Dittis sellainen paikka, missä hän voisi viihtyä valmistuttuaan. Yleisesti ottaen Palm suosittelee harjoitteluohjelmia hyvänä mahdollisuutena tutustua asianajoalaan uravaihtoehtona ja hän kehottaakin opiskelijoita tutustumaan ennakkoluulottomasti erilaisiin työnantajiin ennen hakemista.

–Oikkareille on tarjolla paljon loistavia työpaikkoja niin asianajoalalla kuin muillakin aloilla, joten kannattaa nähdä hiukan vaivaa löytääkseen sellaisen paikan, joka tuntuu omalta.

Millaisia opiskelijoita Dittiksellä sitten etsitään? Myös tähän Palmilla on selkeä vastaus: itsensä ja työympäristönsä kehittämisestä kiinnostuneita tiimipelaajia.

– Me myös uskomme, että asianajotoiminta on joukkuelaji, joten meillä viihtyvät parhaiten henkilöt, jotka ovat sydämeltään tiimipelaajia. Kulttuurimme kulmakiviin kuuluu ”team before individual”, ja sisäinen kilpailu on meillä kiellettyjen listalla.

Lakimiesliitto onnittelee Dittmar & Indrenius Asianajotoimistoa palkinnosta, ja samalla haluaa kannustaa kaikkia oikeustieteellisen alan työnantajia olemaan mahdollisimman hyviä opiskelijatyönantajia. Seuraavan kerran paras oikeustieteen opiskelijatyönantaja palkitaan XLVI Lakimiespäivässä 11.10.2019.