Dopingrikosten määrä kasvussa

Käräjäoikeuksissa käsiteltyjen dopingrikosten määrä on kasvanut. Kun vuonna 2003 annettiin kaikista eri dopingrikoksista yhteensä 42 syyksi lukevaa tuomiota, vuoteen 2009 mennessä luku oli lähes nelinkertaistunut. Vuonna 2009 syyksi lukevia tuomioita oli yhteensä 153, kun taas päärikoksena annettuja tuomioita oli 106. Vuosina 2005–2009 suurin osa käräjäoikeuksien antamista dopingtuomioista oli perustunnusmerkistön mukaisia dopingrikoksia (82 prosenttia). Törkeitä dopingrikoksia oli 11 ja lieviä seitsemän prosenttia. Tämä ilmenee Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta Rangaistuskäytäntö dopingrikoksissa.

Dopingrikosten rikosoikeudellinen kontrolli on keskittynyt dopingaineen käyttäjien ympärille. Dopingaineiden käyttämistä ei ole kriminalisoitu rikoslaissa, mutta käyttäjät tulevat rangaistuiksi tuodessaan maahan pienen määrän dopingainetta omaa käyttöään varten. Suurimmassa osassa käräjäoikeuden käsittelemistä dopingrikoksista oli kysymys dopingaineiden maahantuonnista. Tyypillisimmässä tapauksessa käyttäjä oli tilannut dopingaineita itselleen ulkomailta internetin kautta ja ne lähetettiin hänelle postitse.

Tutkimus saatavissa
www.optula.om.fi.