Edunvalvontaa toivotaan jatkossakin oikeusaputoimistoista

Edunvalvonnan ostopalvelujen käyttöä oikeusaputoimistoissa käsitelleestä työryhmämietinnöstä on valmistunut lausuntotiivistelmä. Lausuntojen perusteella edunvalvonnan ostopalveluja oikeusaputoimistoissa pohtineen työryhmän linjaukset saivat kannatusta. Lausunnonantajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että edunvalvontapalvelut tuotetaan toistaiseksi ensisijaisesti valtion oikeusaputoimistoissa. Palaute saatiin yhteensä 38 toimijalta.

Lausuntotiivistelmä kokonaisuudessaan www.om.fi