Ekstremismi yhä vähäistä

Ääriliikehdintää käsittelevän tilanne­katsauksen mukaan väkivallan käyttäminen, oikeuttaminen ja siihen kannustaminen aatemaailmalla perustellen ei Suomessa uhkaa valtion turvallisuutta. Väkivaltaista ekstremismiä esiintyy Suomessa edelleen vähän, lähinnä paikallisesti ja yksilötasolla.

Rikoksia, joiden tekijän epäillään kuuluvan ääriliikkeeseen, tapahtuu vuosittain alle sata. Pääosassa näistä rikoksista on kyse skinheadien yksin tai yhdessä tekemistä pahoinpitelyistä, mutta vain kolmanneksessa skinheadien tekemistä rikoksista on ollut ilmeinen rasistinen motiivi.

Väkivaltaista ääri-islamismia ei poliisin rikostilastoissa ilmene lainkaan. Sen osalta katsauksessa nähdään vakavana muutamien, Suomessa asuvien muslimimiesten osallistuminen aseellisiin konflikteihin islamilaisissa maissa.

Väkivaltaiseen ääriliikkeeseen ajautu­misen taustalla on usein yksilöllisiä syitä, joiden takia henkilö kokee vieraantuneisuutta muusta yhteiskunnasta. Tehokkaita keinoja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyssä ovat syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden vahvistaminen.