Eläinsuojelurikosten lainmuutokset voimaan

Vakavista eläinsuojelurikoksista voidaan maaliskuun alusta lähtien määrätä nykyistä ankarampia rangaistuksia.

Törkeästä eläinsuojelurikoksesta seuraa tuomio, jos rikos on tehty erityisen julmalla tavalla, rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai on tavoiteltu merkittävää taloudellista hyötyä. Teon tulee olla kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rangaistuksen pituus on vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta.

Määräaikainen eläintenpitokielto kestää vähintään vuoden. Tuomioistuinten määräämät eläintenpitokiellot merkitään kesäkuun alusta perustettavaan Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Rekisteristä saavat ensisijaisesti tietoja eläinsuojeluviranomaiset, maataloustukia valvovat viranomaiset, poliisi, tulli, syyttäjät ja tuomioistuimet.