Eläke­järjestelmän kestävyys puhutti Lakimiesliiton valtuus­kuntaa

Lakimiesliiton valtuuskunta kokoontui 25. marraskuuta 2013 sääntömääräiseen syyskokoukseensa. Varsinaisten syyskokousasioiden lisäksi kuultiin Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kanniston esitys, joka käsitteli eläkkeellesiirtymisajan nousu­tavoitetta tilastojen valossa.

Kanniston mukaan työmarkkinoilta poistuu vuosittain noin 15 000 henkeä enemmän kuin sinne tulee. Tämä ei kuitenkaan ole johtanut työvoimapulaan, kuten 2005 eläkeuudistusta valmistellessa arveltiin. Työvoiman kysyntä on siis laskenut, mikä on huolestuttavaa.

Kannisto toteaa, että nyt ollaan taitekohdassa, jossa eläke­menot ylittävät sisään tulevat rahat. Tilanne jatkuu tulevaisuudessa, ellei mitään uutta tapahdu esimerkiksi lainsäädännön osalta.

Eläkejärjestelmän uudistusten tavoitetaso on noussut. Vuonna 2009 linjattiin, että eläkkeelle tulisi jäädä keskimäärin 62,4-­vuotiaana vuonna 2025. Päätös on edelleen voimassa. Tavoite on hyvin haastava, eikä nykyisillä porkkanoilla ja kepeillä tähän päästä. Tarvitaan suuria lakimuutoksia. Tilastollisesti voidaan laskea, että niistä, jotka pystyvät pysymään työelämässä työeläkkeelle asti, tulisi suurimman osan jäädä eläkkeelle 68-­vuotiaana. Muutoin keskiarvo ei nouse riittävästi.

Seuraava eläkeuudistus tulee voimaan 1.1.2017. Sen sisällöstä ei ole vielä tarkemmin sovittu. Kivuttomin vaihtoehto kaikille olisi pidentää työuria kautta linjan. Eläkejärjestelmän kautta tapahtuvat ratkaisut ovat paljon vaikeampia. Voidaan arvioida, että tavalla tai toisella järjestelmä tulee huomioimaan eliniän odotteen nousun – esimerkiksi niin, että kaksi kolmasosaa pidentyvästä eliniästä käytettäisiin työelämässä ja loput eläkkeellä.

Lisäksi valtuuskunta hyväksyi syyskokouksessa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen ylioppilaiden yhdistyksen Judican Lakimies­liiton jäseneksi. Hyväksyntä on ehdollinen, sillä se edellyttää yhdistyksen rekisteröitymistä. Prosessi on jo käynnissä, joten Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyn valmistuttua on Lakimiesliitolla uusi jäsenyhdistys ja Joensuun oikkarit pääsevät välittömästi mukaan oikkari-yhteisöön ja Lakimiesliiton toimintaan.
Valtuuskunnassa myös valittiin hallitus vuodelle 2014.

 

Teksti: Juhana Harju

Kirjoittaja on Suomen Lakimiesliiton viestintäjohtaja.  

 

Lakimiesliiton hallitus 2014

Hallituskausi 2013–2014
Jarmo Hyvärinen, puheenjohtaja (varajäsen Jari Pouttu)
Antero Rytkölä (Tom Marsti)
Antti Sorjonen (Jyrki Sarkkinen)
Iina-Mari Supperi (Jaakko Laurila)

Hallituskausi 2014–2015
Petra Spring-Reiman (varajäsen Minna Hällström)
Pasi Oikkonen (Taina Hakkarainen)
Pekka Liesivuori (Eva Tams)
Jyri Terämaa (Inga Korpinen)

Hallitus nimeää opiskelijaedustajan vuoden 2014 ensimmäisessä kokouksessa.