Enemmän irti opinnoista

T yöelämän vaatimusten muuttuessa myös akateemisten alojen työttömyys on kasvanut,­ eikä työpaikan löytyminen ole mikään itsestään­selvyys valmistumisen jälkeen. Työelämään siirtyessä parhaassa tilanteessa ovat opiskelijat, jotka ovat opintojensa aikana hankkineet jonkin verran oman alan ­työ­kokemusta.

Lapin yliopistossa syksyllä 2014 aloitettu, Paradigma-nimellä ­kulkeva kokeilu tarjoaa yliopiston­ avulla oikeustieteen opiskelijoille mahdollisuuksia saada työ­kokemusta opintojen ohessa.

Idean takana seisovat tiedekunnan dekaani Juha Karhu ja opiskelija Patrik Johansson. Karhu kertoo pitkään mielessään ­pyörineestä ajatuksesta yhdistää opiskelu ja työelämä tiiviimmin toisiinsa ja näin edesauttaa opiskelijoiden työllistymistä opintojen jälkeen. Tämä konkretisoitui ­nuoren harjoittelijan ehdotuksesta.

– Kesäaikaan meillä on perinteisesti opiskelijoita harjoittelijoina ja vuosi sitten yksi heistä kysyi, miksei tätä voisi jatkaa ympäri vuoden. Se sattui sopivasti yhteen omien ajatusten kanssa, dekaani muistelee.

Johansson sai tehtäväkseen kesän aikana suunnitella, miten harjoittelu voitaisiin järjestää ympärivuotisena. Ajoitus osui oikeaan saumaan, sillä tutkintorakenteen muutoksen myötä uuden harjoittelumahdollisuuden sisäänajo sujui Johanssonin mukaan kivuttomammin.

– Meillä oli kattava suunnitelma valmiina projektin käynnistys­vaiheessa ja useita valmiiksi mietittyjä työtehtäviä. Näin pääsimme rekrytoinnin jälkeen saman tien ­asiaan. Kun kaikki hoidettiin alusta lähtien hyvin, muu tiedekunta havahtui, että tämähän on fiksu juttu ja homma lähti rullaamaan lumipalloefektin lailla, Johansson kertoo.

Hyötyä opiskelijoille ja tiedekunnalle

Yliopiston tasolla Paradigma on uraauurtava idea. Tiedekunnan alaisuudessa toimiva järjestö ­rekrytoi hakuprosessin kautta vuosittain 12 opiskelijaa, jotka opintojensa ohella tekevät työpareittain tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta tukevia tehtäviä. Opiskelijat työskentelevät­ maksimissaan kymmenen tuntia viikossa ja saavat työstään harjoittelijan palkkaa sekä merkinnän ansioluetteloonsa.

Huolimatta luottavaisesta suhtautumisestaan projektiin dekaani ­kertoo hämmästyneensä Paradigman menestystä.

– Lähdimme totta kai heti alusta pitäen hakemaan onnistunutta loppu­tulosta, mutta yllätyin silti, miten nopeasti saavutimme hyviä tuloksia.­ Ilmeisesti osuimme ihan oikeaan tarpeeseen!

Suurimman kunniamaininnan Karhu antaa opiskelijoille.

– Olen toiminut pitkään opettajana, ja silti opiskelijoiden kapasi­teetti yllätti minut. Kun isompi ryhmä opiskelijoita saadaan toimimaan yhdessä, syntyy aikamoinen resurssi sekä työtehtävien määrässä että laadussa.

Pohja tulevaisuudelle

Paradigma on otettu sekä opiskelijoiden että opettajien parissa ­vastaan tervetulleena, ja projektin ­toiselle vuodelle on Johanssonin mukaan valmiina selvät sävelet. Itse hän jättää komentajan tehtävät ­lähtiessään vuoden ajaksi vaihto-oppilaaksi Japaniin.

– Ensimmäisenä vuonna todistettiin, että konsepti toimii. Toisena vuonna vakiinnutetaan asema tiede­kunnassa, tuodaan Paradigmaa enemmän esille ja kannustetaan opiskelijoita hakemaan mukaan. Samalla luodaan pohjaa sille, mitä tulevaisuus voi olla.

Dekaani Karhun mukaan hyvätkin asiat pysyvät toiminnassa vain, kun niihin tuodaan uusia ideoita. Hänen mukaansa opiskelijoille pitää avata mahdollisuuksia kehittää ideaa eteenpäin.

– Olemme rakentaneet Paradigman niin, että yliopistolle tehtävät työt pysyvät yliopiston sisällä, emmekä maksa palkkaa niistä töistä, mitä tehdään muille tahoille. Vastuullamme on kuitenkin tukea työllistymistä ja toivon, että sana projektistamme leviää ja meihin aletaan ottaa yhteyttä ja antaa ideoita. Jos vaikka tulee tarve työntekijälle niin voisi kysyä, löytyisikö tekijää tätä kautta.

Karhun mukaan työelämän muutokset koskettavat lakimiesammattikunnan toimintaa kokonaisuutena.

– Voimme Paradigman alkuun saattamalla kehityksellä lisätä yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Näin vahvistamme myös ajatusta, että tiedekuntien puolella ollaan kiinnostuneita siitä, mitä käytännön lakimiestyössä tapahtuu ja millaisia tarpeita siellä on.

**

Juristin tehtävät tutuiksi

Noora Rissanen on viisi vuotta Lapin yliopistossa opiskellut, ­gradua vailla valmis juristi, joka viime vuoden veti Paradigman toimintaa assistentin roolissa Patrik Johanssonin parina.

– Pääsimme Paradigmassa tekemään paljon sellaista, mitä ­nuoren juristin tehtävänkuvaan kuuluu, kuten selvitystehtäviä, ­käännöstöitä ja muistioita. Pääsimme myös mukaan Euroopan ­laajuiseen projektiin, missä selvitimme miehittämättömien ilma-alusten käyttöä kriisitilanteessa.

Paradigman opiskelijat auttavat professoreita luentojen ­suunnittelussa sekä tutoroivat nuorempia opiskelijoita. Rissanen oli esimerkiksi mukana järjestelemässä ja vetämässä Käytännön ­liikejuridiikkaa -kurssia.

– Huippuhetkeksi nostaisin sen, kun laadimme Kaamosluennoille oikeustapauksen ja saimme vakiinnutettua Paradigman roolin siellä jokavuotiseksi perinteeksi, muistelee Rissanen.

Rissanen pitää ohjelmasta saamaansa konkreettista työ­kokemusta tulevaisuuden kannalta elintärkeänä. Rovaniemen ­alueella alan töitä on tarjolla vähemmän kuin vaikkapa Helsingissä tai Turussa, ja tässä Paradigma tasoittaa maantieteellistä epäsuhtaa antamalla opiskelijoille mahdollisuuden hankkia työkokemusta.

– Tulevaisuudessa haluaisin olla töissä isossa asianajotoimistossa. Uskon, että kokemukseni Paradigmassa auttoi esimerkiksi kesätyön saannissa, koska teen nyt samantyyppisiä töitä, Rissanen summaa.

**

Teksti: Päivi Laajalahti, kuvat: Thinkstock