Epätyypillisestä on tullut tyypillistä

Työn tekemisen muodot ovat Suomessa hyvin erilaistuneet, todetaan työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportissa. Raportti jätettiin toukokuussa työministeri Lauri Ihalaiselle.

Aiemmin määräaikaiseen työhön, osa-aikatyöhön ja vuokratyöhön viitattaessa puhuttiin epätyypillisistä työsuhteista. Nykyisin tällaiset työnteon muodot ovat kuitenkin yleistyneet ja vakiinnuttaneet asemaansa siten, ettei enää voida puhua epätyypillisistä työsuhteista.

– Työntekijöitä tulee kohdella yhdenmukaisesti työnteon muodosta riippumatta. Määräaikainen työ, osa-aikatyö sekä vuokratyö ovat tänä päivänä osa suomalaista työelämää, ja se tulee huomioida myös työelämää koskevassa lainsäädännössä, työryhmän jäsen STTK:n lakimies Inka Douglas kommentoi.

Akava haluaa, että nykyisen sosiaaliturvalainsäädännön ja käytännön väliset ­ongelmakohdat sekä sovellettavien lakien väliset kirjaimelliset tai tulkinnalliset risti­riidat selvitetään ja korjataan.

– Tavoitteena tulee olla selkeä ja ymmärrettävä sääntely sekä yhtenäinen tulkinta­käytäntö, Akavan varapuheenjohtaja Eeva Rantala korostaa.

Lisäksi työryhmä toteaa, että osa-aikatyöhön liittyvät ongelmat ja itsensä työllistäjiin liittyvät kysymykset vaativat lisäselvitystä.