Erikoistumis­jaottelun uusimiseen ei tarvetta­

Lakimiesliitto ei katso kesäkuisessa lausunnossaan nykyisen syyttäjien erikoistumisjaottelun olevan yhtä ongelmallinen kuin työryhmän mietinnöissä (dnro 22/34/12) on esitetty. Syyttäjälaitoksen suosimaan erikoistumiseen suhtaudutaan positiivisesti, mutta erikoistumisalueiden alajaottelulle ei nähdä olevan tarvetta nykyisillä resursseilla.

Mietinnöissä on pohdittu erikoistuvien syyttäjien ja erikoissyyttäjien sijoittumista. Lakimiesliiton mielestä erikoissyyttäjiä ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa valtakunnansyyttäjävirastoon, sillä esitutkinta­yhteistyö tehdään paikallisella tasolla. Tässäkin tilanteessa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota resursseihin – erikoissyyttäjien sijoittuminen ei saa viedä resursseja käytännön syyttäjän töiltä paikallis­virastoissa.

Lisäksi huomiota on kiinnitettävä tehtävien pysyvyyteen. Erikoissyyttäjyyden perustuessa määräaikaisuuteen tai toistaiseksi annettuun tehtävämääräykseen voi itsenäinen ja riippumaton syyteharkinta vaarantua.