Erityisosaajia koskeva muutosesitys etenee

Ulkomaalaislain muutosesitys perustuu EU:n erityisosaajadirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon.

Erityisosaajalle voitaisiin jatkossa myöntää niin sanottu EU:n sininen kortti. Luvan myöntäminen edellyttäisi, että henkilöllä on vähintään vuoden pituinen työsuhde erityispätevyyttä vaativaan työhön ja työstä maksetaan keskimääräistä korkeampaa palkkaa. Työvoiman saatavuusharkintaa ei sovellettaisi nykytavan mukaan erityisosaajiin.

Direktiivi ei tuo suurta muutosta nykytilaan, sillä erityisosaajien maahanmuuttoa on jo nyt helpotettu. Suurin osa Suomeen tulevista erityisosaajista ei todennäköisesti täytä EU:n sinisen kortin vaatimuksia, koska heidän palkkatasonsa ei täytä direktiivin vaatimuksia. Nykyisten hakijoiden perusteella direktiivi koskettaisi arviolta muutamaa sataa henkilöä vuosittain.

Direktiivi pitää saattaa kansallisesti täytäntöön 19.6.2011 mennessä.