Erityispalvelu kaltoinkohdelluille lapsille

Väkivaltaa kohdanneiden, alle 18-vuotiaiden lasten turvaksi aloitetaan poikkihallinnollinen erityispalvelu Lastenasiaintalo-hanke. Sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö käynnistivät hankkeen, jonka kehittämistyö riippuu rahoitusjärjestelmästä. Hankkeen on tarkoitus madaltaa kynnystä lapsen tilanteeseen puuttumiseen ja parantaa viranomaisten yhteistyötä. Pilotti­hankkeen pohjalta vuonna 2017 Suomessa olisi tarkoitus toimia viisi lastenasiaintaloa.