Erityistuomarit ry on erityisten tuomareiden antoisa yhteisö

Miksi yhdistys on olemassa?

Tärkein tehtävämme on erityistuomioistuimissa työskentelevien juristien ammatillinen ja palkkauksellinen edunvalvonta. Tuomariliiton ja Juristiliiton jäsenyhdistyksenä me pienehköjen erityistuomioistuintenkin edustajat pääsemme mukaan edunvalvontatyöhön ja päätöksentekoon sekä osallistumaan lausuntojen antamiseen. Erityistuomioistuimiahan ovat vakuutusoikeus, markkinaoikeus ja työtuomioistuin.

Tärkein tehtävämme on erityistuomioistuimissa työskentelevien juristien ammatillinen ja palkkauksellinen edunvalvonta.

Toinen tehtävämme on ammatillisesti kehittävän koulutustoiminnan ja erilaisen virkistystoiminnan tarjoaminen jäsenille.

Millaista yhteisön toiminta on?

Olemme tehneet useita opintomatkoja, esimerkiksi Oslon sisartuomioistuimiin, EU-tuomioistuimeen ja Ahvenanmaan tuomioistuimiin. Nyt lokakuussa osallistumme Korkeimpien oikeuksien virkamiesyhdistyksen järjestämälle matkalle Latviaan. Matkoihin liittyy saumattomasti sosiaalinenkin puoli.

Olemme tehneet useita opintomatkoja.

Kotimaassa on monenlaista virkistys- ja vierailutoimintaa, kuten museo- ja teatterivierailuja, pikkujouluja ja vastaavaa. Lisäksi kerromme jäsenviestissä muutaman kerran vuodessa ajankohtaisista asioista ja suunnitelmista.

Mitä yhteisö antaa jäsenelle?

Toiminnassa tutustuu ihmisiin niin omasta kuin muistakin erityistuomioistuimista ja linkittyy muuhun tuomioistuinkenttään. Erityistuomioistuimissa työkulttuuri on varsin etätyöpainotteista, ja yhdistystoiminnan kautta työntekijät voivat ihan fyysisesti tavata kollegoita ja pysyä paremmin kartalla.

Osana isompaa kokonaisuutta meidänkin äänemme kuuluu paremmin. Esimerkiksi Tuomariliiton palkkausuudistus on konkreettinen asia, jossa yhdistyksestä on selvää rahallista hyötyä.

Toiminnassa tutustuu ihmisiin niin omasta kuin muistakin erityistuomioistuimista ja linkittyy muuhun tuomioistuinkenttään.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Jäseninä voivat olla erityistuomioistuimissa toimivat lakimiehet ja päätoimiset ratkaisukokoonpanojen jäsenet. Liittyminen tapahtuu ilmoittamalla asiasta yhdistyksemme sihteerille ja maksamalla jäsenmaksun.

Terveiset jäsenyydestä kiinnostuneelle

Kannattaa tulla tutustumaan kollegoihin ja osallistumaan monipuoliseen toimintaan! Edunvalvontaan ja matkailu- ja virkistystoimintaan pääsee vaivattomasti mukaan, ja itsekin voi esittää toiveita toiminnan kehittämisestä.

Jos on luonteeltaan aktiivinen ja haluaa osallistua vaikkapa tapahtumien järjestämiseen, siihen löytyy varmasti tilaisuus. Edunvalvontaankin voi lähteä varsin matalalla kynnyksellä, heti ei tarvita mitään erityisosaamista.

Kysymyksiin vastasi Suomen Erityistuomarit ry:n puheenjohtaja Ville Savela.