eroavien Avopuolisoiden suoja paranee

Avoliittonsa purkavien taloudellinen suoja paranee tänä vuonna. Eduskunnan hyväksymä uusi laki antaa avopuolisoille suojaa avoliiton päättyessä. Lain avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta arvioidaan tulevan voimaan huhtikuussa.

Avopuolisoilla on oikeus hakea pesänjakajaa omaisuuden erottelun toimittamiseksi. Lisäksi avopuolisoilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada hyvitystä yhteistalouteen antamastaan panoksesta, jos avopuoliso on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan omaisuuttaan. Hyvitykseen voi oikeuttaa esimerkiksi taloustöiden tekeminen kotona toisen avopuolison kartuttaessa omaisuuttaan työelämässä. Myös merkittävä rakennus- ja korjaustyö tai pitkäaikainen hoivatyö kotona toisen avopuolison hyväksi voi oikeuttaa hyvitykseen.

Jatkossa avopuoliso voi saada toisen avopuolison kuoltua harkinnanvaraista avustusta kuolinpesästä. Avustus voidaan antaa myös käyttöoikeutena omaisuuteen.

Laki soveltuu avoliittoihin, jotka ovat kestäneet vähintään viisi vuotta tai joissa on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Säännökset soveltuvat niin samaa kuin eri sukupuolta oleviin avopareihin. Perintö-oikeutta avopuolison omaisuuteen ei kuitenkaan synny.